• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MIA installeert aanspreekpersonen voor anonieme meldingen

| starnieuws | Door: Redactie

De MIA Focal Points zijn vandaag officieel geïnstalleerd door het directoraat Nationale Veiligheid. Het gaat om afgevaardigden van ministeries en verschillende instanties. Deze hebben een MIA Focal Point (FP) en een secondary backup afgevaardigd. De focal points zijn aanspreekpersoon van het MIA platform en intermediair bij het doorgeleiden van klachten naar specifieke afdelingen.

Het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) is eerder dit jaar, op maandag 6 juni, gelanceerd. De focal points hebben de afgelopen maand informatie- en trainingssessies doorlopen. Er is breedvoerig ingegaan op de werking van het systeem waarbij de gemeenschap anoniem allerlei issues mag doorgeven.

Volgens het meldpunt wijzen rapportagecijfers uit dat de burger zich bewust is van MIA en er gretig gebruik van maakt. Zij geeft aan dat er met betrekking tot de huidige situatie in het land zoals de onrusten, de misstanden bij het ministerie van Financiën, vermissingen van kinderen en ook nog over de opsporing van zware criminelen, heel veel informatie is gekomen vanuit de gemeenschap. Dit zou in veel gevallen gezorgd hebben voor een doorbraak.
In percentages uitgedrukt gaat het bij deze meldingen om: criminaliteit (60%), milieu (20%), kind & sociaal (10%) en overige serieuze meldingen (10%). Tijdens de breakout sessies hebben er tussen de focal points van de verschillende ministeries constructieve gesprekken plaatsgevonden. Hierbij hebben zij de essentie van het samenwerken erkend.

Van deze anonieme meldingen is 65%, reeds voor de officiële installatie van de focal points, aangepakt en succesvol opgelost, schrijft MIA in een persbericht. Het MIA platform schrijft dat de samenleving tijd noch moeite gespaard heeft om de informatie en kennis over veiligheidsdreigingen en alle misstanden anoniem te melden. Het platform zal regulier op haar website de samenleving informeren over het aantal anonieme meldingen.

| starnieuws | Door: Redactie