• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meteoroloog Oehlers: “Voorzieningen treffen voor wateroverlast grote regentijd”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Medio april start grote regentijd  

Meteoroloog Roel Oehlers, verbonden aan het consultancy bureau ROweather, zegt desgevraagd tegenover Dagblad Suriname het volgende over de grote regentijd.

“Het klimaatverschijnsel La Niña, dat vorig jaar het neerslagpatroon in Suriname heeft beïnvloed, is nu sterk afgezwakt, terwijl we nu een neutrale fase ingaan. Wanneer de neutrale fase blijft aanhouden, zal het betekenen, dat de grote regentijd een normale start zal hebben medium april.”

Droge tijd 

“De maanden februari en maart behoren volgens de seizoensindeling in Suriname tot de kleine droge tijd, helaas is februari wat natter geweest vanwege La Niñ . De kleine droge tijd heeft dus een

flinke korting gehad, we zullen het moeten doen met de rest van maart en een klein deel van april, waarbij het aantal droge dagen zal domineren. Deze week blijft in elk geval kurkdroog voor het kustgebied. Het binnenland krijgt af en toe een lichte bui in bepaalde gebieden, maar meer niet”, aldus Oehlers.

Nat

De afgelopen maand was meer nat dan droog.

“De zorgen van wateroverlast die de grote regentijd met zich brengt, die zullen wederom in beeld komen, vooral in de maanden mei en juni, dus voorzieningen treffen is een wijs besluit. Alertheid is niet alleen voor de grote regentijd gewenst,

maar ook voor de grote droge tijd, omdat vaak een La Niña jaar wordt opgevolgd door het El Niño verschijnsel in de Stille Oceaan, dat zal het aantal dagen met neerslag in de kleine regentijd en de grote regentijd verkleinen, dus het zal de grote droge tijd verlengen, dan komen andere zorgen voor de burgers in ons land. Let wel, tijdens de El Niño jaren is gebleken dat juist de intensiteit van buien toeneemt, terwijl het aantal dagen met regen afneemt in Suriname. Naast de twee klimaatverschijnselen moeten wij ook rekening ermee houde, dat klimaatverandering als een katalysator kan werken op de eerder genoemde klimaatverschijnselen”, aldus de meteoroloog.

| dagblad suriname | Door: Redactie