• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meldpunt voor discriminatie en racisme bij Nederlandse politie geopend

| waterkant | Door: Redactie

Vier politiebonden in Nederland hebben het Gezamenlijk Meldpunt Discriminatie geopend, voor politiemensen die zich gediscrimineerd voelen op hun werk. Die kunnen dat voortaan aangeven via het meldpunt.

Bij de Nederlandse politie is er veel aandacht voor racisme en discriminatie, mede nadat in mei dit jaar de 2Doc-documentaire De blauwe familie van KRO-NCRV werd uitgezonden (video onder). Daarin vertellen (oud-)politieagenten hoe zij of collega’s vanwege hun huidskleur of afkomst geïntimideerd, getreiterd en gediscrimineerd worden, en hoe de leiding niet ingrijpt.

Een van de agenten vertelt in de documentaire hoe er op de politieschool een foto van hem met getekende tralies werd opgehangen met

de tekst “imagine, our monkey in a cage“.

In de documentaire komt verder naar voren dat politiemensen die melding maken van racisme en discriminatie, weinig verandering zien op de werkvloer. Slachtoffers worden weggepest, weggepromoveerd of ontslagen.

Middels het meldpunt kan door de bonden geïnventariseerd worden hoe wijdverbreid discriminatie is binnen het korps en of er genoeg wordt gedaan om het uit te bannen.

Bekijk de documentaire hier:

| waterkant | Door: Redactie