• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer padie ingezaaid tijdens voorjaarsinzaaiperiode

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Padie in het veld staat klaar voor het oogsten. (Foto: MinLVV)

Zoals het er naar uitziet zal er dit seizoen meer padie worden ingezaaid. Tot nog toe is er al 31.125 hectare van het rijstareaal ingezaaid. De afgelopen twee seizoenen was de inzaai respectievelijk 27.746 hectare en 30.950 hectare. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het kleinseizoen, het hoofdseizoen al overtroffen. De inzaaiperiode voor de voorjaarsinzaai loopt van 15 november tot 31 december. De periode wordt meestal verlengd met twee weken tot 15 januari.

Echter zijn er nog grote rijstboeren die nog inzaaien voornamelijk omdat die hun eigen waterbeheer hebben. Zij zijn niet afhankelijk van de beschikbaarheid van irrigatiewater waar de andere boeren aan vast zitten. In de afgelopen drie seizoenen is er respectievelijk tussen de SRD 115, SRD 150 en SRD 200 per baal natte padie betaald door de opkopers.

Volgens het ministerie van LVV is minister Prahlad Sewdien vanaf zijn aantreden continu bezig geweest om zaken aan te pakken die nodig zijn om de inzaai te vergroten. Zo zijn voorbereidingen getroffen voor de aanpak van de Arawarasluis en de installatie van de nieuwe pompen te Wageningen. De Wakaypompen zullen ook worden gereviseerd. De voorbereidingen daartoe zijn al afgerond. Nu worden met kunst- en vliegwerk de oude pompen van Wageningen draaiende gehouden. Er zijn heel wat lozingen, kanalen en kunstwerken aangepakt door machines van LVV, OW en particulieren.

Lopende projecten zijn het instellen van het Productschap voor Rijst en het rehabiliteren van diverse rijstpolders in Nickerie met ondersteuning van de IDB. Bij Adron is er een nieuw bestuur die het onderzoeksinstituut nieuw leven moet inblazen. Te Prins Bernardpolder is nu 60 hectare ingezaaid en worden voorbereidingen getroffen om het komende seizoen het zesvoudige daarvan in productie te hebben. De planning is om binnen twee jaar het totale areaal hersteld te hebben voor productie van goed zaaizaad. Minister Sewdien wil binnen vijf jaar de gemiddelde inzaai van 60.000 hectare per jaar opvoeren naar boven de 80.000 hectare.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie