• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer halen uit missies

| dagblad suriname | Door: Redactie

Suriname vestigt eindelijk een permanente missie in Genève, Zwitserland. Naar onze informatie luidt was Suriname nog een van de weinige landen in de regio die nog geen permanente missie had in Zwitserland. We hebben eerder benadrukt dat de missie in Genève goed bemenst kan worden door vakdeskundigen op het gebied van de vele VN-kantoren en –agentschappen die in de stad voorkomen. Sommige hebben er hun hoofdzetel liggen. Wanneer Suriname een goede bezetting heeft, dan kunnen Surinamers binnen de VN een grotere rol spelen, bijvoorbeeld door als vertegenwoordiger van de Caribbean op te treden en zo meer te betekenen voor Suriname.

Tot nu toe wordt deze rol vooral gespeeld door het veel kleinere Barbados en ook Trinidad. 

Permanente missies hebben als doel om het land te vertegenwoordigen bij de VN en hoofdkwartieren van de VN. De VN heeft een hoofdkwartier in Genève met een groot complex bekend als de Palais des Nations. Permanente missies bij de VN werden in 1961 ingesteld middels de Weense Conventie. Van de 193 lidlanden van de VN hebben 181 een permanente missie in Zwitserland bij de United Nations Office in Genève. Suriname behoort dus nog tot de 12 landen in de wereld die nog geen permanente missie had in Genève. Er zijn belangrijke hoofdkwartieren en –kantoren in Genève, zoals die van de WHO (gezondheid), de WTO (handel), de ILO (arbeid), de WIPO (intellectueel eigendom) en de ITU (telecom). Verder zijn er een aantal mensenrechten- en migrantengerelateerde kantoren (IOM) in Genève. 

Voor de ministers van Volksgezondheid, EZ, Arbeid, TCT en JusPol zal de missie een belangrijke rol vervullen, maar ook voor de minister van BIBIS, omdat die de focal point van Suriname is voor  De permanente missies organiseren het werk van hun land bij de VN en haar afdelingen en agentschappen. Wat we vaak zien is dat de ambtenaren van de missie gewoon participeren in de meetings en de activiteiten van de verschillende VN-organisaties via de delegaties van hun land. Ze zijn dan onderdeel van de delegatie van hun land of soms zijn ze zelfs aan de leiding van een aangekomen delegatie in Genève en zijn ze delegatieleiders als permanente vertegenwoordiger en ambassadeurs, omdat ze dan hoger in hiërarchie liggen dan technische ambtenaren. Dat betekent dat in gevallen dat ambtenaren van een land niet kunnen afreizen naar Genève voor meetings, het de ambtenaren van de permanente missie zijn die in de meetings hun land zullen moeten vertegenwoordigen. Dat betekent dat deze ambtenaren goed ingevoerd moeten zijn in de materie van de verschillende organisaties. Dat brengt dan met zich mee dat Suriname goede vakdeskundigen als attaches moet afvaardigen naar de permanente missie. 

In Suriname zijn er onder het hoger kader toch wel mensen die soms decennialang geparticipeerd hebben in het werk van de VN en ook een behoorlijk netwerk in Genève hebben opgebouwd en dus hun weg daar wel in de diplomatieke wereld weten te vinden. Deze deskundigen kunnen veel betekenen in het diplomatieke werk in Genève en moeten ze worden ingezet, ongeacht of ze nu meedoen met de politiek of de politieke partij of niet. Het VN-Bureau te Genève (United Nations Office at Geneva, afgekort UNOG; Frans: Office des Nations Unies à Genève) is naast het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York het tweede hoofdkantoor van de VN. Het is gevestigd in het Palais des Nations in de stad Genève in Zwitserland, dat tussen 1929 en 1938 oorspronkelijk werd gebouwd voor de Volkenbond. 

In Genève zijn de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) gevestigd. Het Palais des Nations is een complex van meerdere gebouwen gelegen in het parc de l’Ariana in het Zwitserse Genève. Het werd gebouwd van 1929 tot 1937 en werd in 1938 volledig in gebruik genomen als zetel van de Volkenbond. Na de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 en de opheffing van de Volkenbond op 18 april 1946 werd het complex uitgebreid en voorbereid om te dienen als bijkomende zetel voor de VN waarvan het in 1966 de belangrijkste Europese zetel werd. Het paleis is sindsdien het kantoor van de Verenigde Naties in Genève.

Suriname moet meer halen uit de ambassades en de missies die het als land uitzet. De ambassade van Parijs zit te dicht op die van Genève. Je kan dat pas doen als er een speciaal doel is met de missie in Parijs. Suriname grenst officieel aan Frankrijk omdat Frans Guyana een overzees Frans gebiedsdeel is.  Een speciaal beleid naar Frankrijk is er niet waardoor deze ambassade meer lijkt op een geldverspilling.       

| dagblad suriname | Door: Redactie