• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer dan twee miljoen US dollar voor ananassector

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO —  De VN-groep voor Duurzame Ontwikkeling (UNSDG Fund) heeft iets meer dan twee miljoen US dollar beschikbaar gesteld om de ananasteelt in Suriname een grote ondersteuning te bieden en groeimogelijkheden te creëren in de sector.

Middels het project ‘Sustainable Pineapple Value Chain Development’ wil het UNSDG Fund samen met geïnteresseerde boeren werken aan het verbeteren van de waardeketen van ananas vanaf de productie tot aan de consumptie. Het startsein voor dit projet werd gegeven door president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

In zijn toespraak verwees de president naar het belang van

de agrarische sector in de ontwikkeling van het heel land. “De agrarische sector zorgt voor heel veel werkgelegenheid in ons land, in het bijzonder in de gebieden buiten en ver van de stad. De agrarische sector is ook een van de voornaamste actoren in het garanderen van voedsel voor de bevolking”, aldus de president.

Hij gaf verder aan dat de ananasteelt in Suriname door verschillende problemen wordt geteisterd. De afwezigheid van moderne productiestructuren, verwerkingsmogelijkheden na de oogst en geïntegreerde mogelijkheden voor lokale afzet en internationale export zijn daar maar enkelen van.

“Het doel is om eerst met vijfentwintig ananastelers te beginnen en na evaluatie langzaam het project uit te breiden”

Suriname is als één van de eerste vier landen, uit meer dan honderd, gekozen voor uitvoering en implementatie van dit project vanwege het uniek karakter dat de ananasteelt in ons land heeft op basis van de traditie die heerst onder de inheemse bevolking.

Suriname is in aanmerking gekomen voor alle projecten die prioriteit hebben binnen het SDG Fund. Minister Ramdin merkte op dat een dergelijk project ook spin-off effecten met zich meebrengt. Zo zullen nodige faciliteiten, in de gebieden waar ananas geteeld wordt, beschikbaar worden waardoor het verhuizen naar andere gebieden onnodig zal worden.

“Dit project zal voor lange tijd garantie bieden voor inkomen en regionale ontwikkeling. Dit moet leiden tot een stimulans voor de Surinaamse export. Het succesvol voltooien van dit project zal Suriname toegang geven tot buitenlands investeringskapitaal”, aldus Ramdin. Hij bedankte de ananastelers voor hun tot zo ver geleverde diensten aan Suriname en heeft hen aangemoedigd om zo door te gaan en via dit project een substantieel en duurzaam onderdeel te worden van de toekomst van Suriname.

Waarnemend directeur van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van BIBIS, Elisabeth Bradley is ervan overtuigd dat dit project een enorme kans van slagen heeft. “De boeren waren in grote getalen aanwezig ondanks zij van heel ver moesten afreizen”, zei Bradley.

Vijftien dorpen zijn geïdentificeerd die mee gaan doen aan dit project in de pilotfase. Het doel is om eerst met vijfentwintig ananastelers te beginnen en na evaluatie langzaam het project uit te breiden. Bradley ging in op de vele mogelijkheden binnen de ananasteelt, melt de Communicatie Dienst Suriname.

“Behalve directe consumptie van het vruchtvlees zijn er ook verschillende toepassingen voor de schil en de kroon. Van de schil kan stroop vervaardigd worden, van de kroon kan papier vervaardigd worden en er zijn ook veel medicinale mogelijkheden. Het is heel goed dat dit project de hele keten, oftewel ‘value chain development’ omvat.

Het gaat niet alleen betrekking hebben op de teelt van de ananas maar ook op de verwerking, productie en export hiervan.” Bradley verwacht dat de ananastelers deze kans zullen aangrijpen om ontwikkeling te brengen in hun processen.

| de ware tijd | Door: Redactie