• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Mati’ Kalaykhan

| de ware tijd | Door: Redactie

WETTEN EN REGELS zijn er in een samenleving voor de regulering van allerlei processen. Zo ook de Personeelswet. Die schrijft voor hoe functionarissen in overheidsdienst worden benoemd en hoe die moeten handelen dan wel functioneren. Daarbij zijn er ook nog ongeschreven regels die gelden in de ambtenarij.

Het venijnige van het aantrekken van mensen die we kennen en buiten deze regels mogen functioneren, is dat regulerende maatregelen overboord worden gegooid omdat ze ‘mati‘ zijn. Zo lijkt de aantrekking van de manager van de Belastingdienst Suriname, Ismaël Kalaykhan, te zijn gegaan. Volgens de huidige minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, kent

hij Kalaykhan als een harde werker, een man die ‘zwart-wit’ is. “Is iets fout, dan is het fout. Is het goed, dan is het goed” waren de letterlijke woorden van de bewindsman maandag tijdens de persconferentie.

Het achterkamertjes overleg dat bij deze regering zo vaak de boventoon voert, is absoluut niet acceptabel

Raghoebarsing legde verder uit dat Kalaykhan is aangetrokken voordat hij minister was en dat hij dus maandag met de manager bij de Belastingdienst Suriname zou overleggen over deze case. “Maar voor mij wordt hij gehandhaafd”, vond Raghoebarsing al zonder het overleg daadwerkelijk te hebben gevoerd. Dat is weer eens het bewijs dat wet- en regelgeving niet wordt gerespecteerd door deze regering en dat zaken, die volgens hun ‘onderbuikgevoelens’ goed zijn, niet meer hoeven te worden getoetst.

In een samenleving met een meer ontwikkelde bevolking zoals Nederland en met een zerotolerantie richting de overtreding van regels had de minister direct moeten worden gecorrigeerd. Echter, pas een week na het bekend worden van de positie van de ‘directeur’ gaat de bewindsman praten met de functionaris.

De minister zei ook iets dat in de rechtszaal al onderuit is gehaald. Hij zei dat Kalaykhan ‘zwart-wit’ is. Toch bleek dat hij vorige week in de rechtszaal bij de zaak van Jean ‘Saya’ Mixon met geen mogelijkheid kon verklaren waarom hij Mixon wel rapporteerde aan de procureur-generaal, maar in een ander soortgelijk geval in diezelfde periode wel een boete en afhandeling buiten proces toestond. Dat is geen eigenschap van iemand die ‘zwart-wit’ is.

Raghoebarsing opperde de mogelijkheid dat belanghebbenden die Kalaykhan wegwillen deze informatie delen zodat de man wordt weggestuurd. Dat is een zeer zwak verweer. Het is aan de regering om ervoor te zorgen dat benoemde functionarissen onkreukbaar zijn, juist omdat ze weet dat de belangen bij de belastingdienst ‘explosief’ zijn, zoals de minister het zelf zei.

Dat gezegd hebbende, is het ook van belang ons te realiseren dat Suriname in een globaliserende wereld opereert. Daarnaast is er een enorm gebrek aan kader. Misschien zou de regering de Personeelswet moeten aanpassen en waarborgen inbouwen om ook buitenlanders aan te kunnen stellen in overheidsdienst. Dan zou via een procedure die transparant is nu misschien een veel betere functionaris de Belastingdienst Suriname leiden. Maar het achterkamertjes overleg dat bij deze regering zo vaak de boventoon voert, is absoluut niet acceptabel.

| de ware tijd | Door: Redactie