• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mathoera over Tigri: Regering slaapt niet en zit niet stil

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Krishna Mathoera van Defensie gaat kort in op ontwikkelingen in het Tigri-gebied.

De regering heeft tijdens de behandeling van de Wet op de Staatsschuld aangegeven dat ze niet slaapt en niet stil zit als het gaat om de recente ontwikkeling in het Tigri-gebied. NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft aan het begin van de vergadering vragen gesteld over illegale activiteiten in het Tigri-gebied zoals drugslandingen en illegale gouddelvers die er opereren.

Ook heeft informatie hem bereikt dat de Guyanese autoriteiten Brazilianen hebben aangehouden in het Tigri gebied en voorgeleid in Guyana. Parmessar noemde ook de Guyana Defence Force die actief is op Surinaams

grondgebied. Hij vroeg de regering of de informatie juist is en welke stappen de regering heeft ondernomen.

Minister Krishna Mathoera van Defensie deelde mee dat deze kwestie hoge prioriteit heeft en serieus wordt genomen door de regering. Zij garandeerde het parlement dat de regering haar stem laat horen. Mathoera benadrukte dat Tigri Surinaams grondgebied is en dat Guyana sinds 1969 probeert het gebied te claimen.

Zij merkte op dat op 23 februari 2023 berichten in de Guyanese media zijn verschenen over optreden van het Guyanese leger tegen illegale mijnactiviteiten en inbeslagname van een helikopter. Mathoera zei dat de regering meteen actie heeft ondernomen door exact vast te stellen om welk gebied het gaat, de Grenscommissie te informeren, informatie op te vragen aan de Guyanese regering en dat minister Albert Ramdin een gesprek heeft aangevraagd met de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken.

Parmessar stelde dat volgens het verdrag van Chaguaramas, Tigri een gedemilitariseerd gebied moet zijn, totdat er een definitieve oplossing is bereikt. “Hebben de Guyanezen met onze regering hierover overleg gevoerd en toestemming gevraagd om op ons grondgebied te opereren?

Hoe kunnen er samenwerkingen zijn met ons buurland, terwijl zij ons grondgebied bezet houden?”, vroeg Parmessar. Hij stelde voor om fact finding missies/vluchten uit te voeren. Ook merkte hij op dat in de hele situatie bedrijven worden aangetrokken voor de bouw van de brug over de Corantijn, terwijl het parlement niet is geïnformeerd over de overeenkomsten met Guyana.

Parmessar vroeg ook naar informatie over de kwestie van de 150 visvergunningen. Hij wees erop dat De Nationale Assemblee alleen informatie ontvangt via berichten in de media. Hij noemde het een belediging naar het hoogste college van Staat. Stephen Tsang (NDP) ondersteunde Parmessar en vroeg duidelijkheid over de visvergunningen en de bouw van de brug over de Corantijnrivier. “Wie gaat het beheer hebben over de brug?

Zijn er afspraken met betrekking tot de grens? Is Tigri onderdeel van de overeenkomst?”, vroeg Tsang. BEP-fractieleider Ronny Asabina vroeg ook dat de regering het parlement informeert. Jennifer Vreedzaam (NDP) vroeg, doelende op minister Ramdin, wie nog geloof zal hebben in een minister die alleen reist en het beleid niet komt verdedigen.

Melvin Bouva (NDP) zei dat het tijd wordt dat de regering steeds meer en harder gaat stampen en vragen dat Guyana ophoudt om te doen alsof Tigri van hem is. “Tigri is van Suriname. De regering moet uitleg geven en de Guyanezen ter verantwoording roepen. Militairen daar sturen is een verregaande stap die is genomen”, sprak Bouva ferm.

Hij wees erop dat in 2004 Suriname een nonchalante houding had aangenomen met als gevolg dat nu alle olie bij Guyana ligt. Mahinder Jogi (VHP) stelde dat Tigri Surinaams grondgebied is, maar vroeg waarom de NDP-regeringen de kwestie Tigri niet met Guyana hebben besproken.

DNA-vicevoorzitter Dew Sharman merkte op dat de Staat met verwijten niet ver komt, maar dat het parlement als één man moet staan om de kwestie recht te krijgen. Ebu Jones (NDP) ondersteunde hem daarbij en stelde dat het niet gaat om een regering en dat Suriname te schande wordt gezet met statements om politiek te willen scoren. Het gaat volgens hem om een nationaal vraagstuk waarbij het totale parlement achter de ministers van Justitie en Politie en de president moet staan om op een correcte manier op te treden.

Parmessar diende Jogi van repliek in zijn beantwoording en zei dat tussen 2010-2020 Guyana geen poging heeft genomen, omdat het antwoord van de regering ferm was. Aangevoerd werd, toen Guyana duidelijk werd gemaakt dat de Corantijnrivier afgesloten zou worden, daar deze van Suriname is.

Hij zei dat de regering eigenlijk laat is, omdat de zaak al enkele dagen speelt, maar riep op de kansen die er zijn te benutten. Na de beantwoording van de regering kreeg De Nationale Assemblee geen ruimte om in te gaan op de mededeling van de minister. Sharman zei dat vrijdag de zaak verder wordt besproken, mogelijk achter gesloten deuren.

| starnieuws | Door: Redactie