• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mathoera inzake incident op Marowijne- en Lawarivier:

| dagblad de west | Door: Redactie

Minister Krishna Mathoera van Defensie, heeft gisteren in de Nationale Assemblee  verklaard, dat er tussen 25 juli en 29 juli, gezamenlijke vaarpatrouilles tussen eenheden van het Nationaal Leger en het Franse leger zijn uitgevoerd op de Marowijne- en Lawarivier. Alvorens de patrouilles werden uitgevoerd, zijn er volgens Mathoera, afspraken gemaakt omtrent vaststelling van enkele strafbare feiten op basis van heterdaad. Indien er een voormelde constatering plaatsvindt, zal het Surinaamse leger volgens Mathoera, optreden aan de kant van Suriname en het leger aan zijn kant van voormelde rivieren. Doordat de grens bepaald wordt door het midden van de rivieren, is er

volgens Mathoera, ook afgesproken dat burgers gewoon gebruik moeten kunnen maken van de vaargeul bij de laagwaterstand.

Mathoera stelde dat er onlangs een incident is geweest, waarbij leden van het Franse leger aan de kant van Frans-Guyana betrokken waren. “Er is toen een boot in brand gestoken. De goederen die in de boot waren, zijn eveneens in brand gestoken. Wat de oorzaak en aanleiding is geweest tot deze handeling, is ons niet bekend”, aldus Mathoera. Volgens de bewindsvrouwe is er vervolgens besloten om via de diplomatieke weg, via buitenlandse zaken, informatie op te vragen aan de Franse autoriteiten omtrent het gebeuren.

De  districtscommissaris (dc) van het ressort Paramacca heeft als gevolg van dit incident, een brief naar Defensie gestuurd, waarin gevraagd wordt deze kwestie bespreekbaar te maken met de Franse autoriteiten. Mathoera vertelde dat er aan de Franse autoriteiten gevraagd moet worden, dat wanneer mensen genoodzaakt zijn aan beide zijden van de rivieren te varen, er concrete instructies worden gegeven van wat wel of en niet kan, wat wel en wat niet mag. “Alleen hierdoor kunnen wij van onze kant, de informatie met de lokale bewoners en de dc delen, zodat er duidelijkheid is en de mensen bewust worden en bekend zijn, voor wat betreft de handelingen zijn die geoorloofd zijn en welke niet”, aldus Mathoera.

| dagblad de west | Door: Redactie