• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Matchmaking volgens Hindoe levenswijze

| De Ware Tijd | Door: Redactie

Matchmaking volgens Hindoe levenswijze

18/04/2021 12:06 - Audry Wajwakana

Rituelen bij een hindoehuwelijk. Bhagwan Gangaram Panday adviseert dat Hindoes met elkaar trouwen om problemen door cultuurverschillen te minimaliseren. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - In het buitenland is speeddaten vrij normaal. Daarbij kunnen vrijgezellen elkaar enkele minuten face-to-face te spreken. In Suriname is deze trend, voor zover bekend, er nog niet echt, maar er schijnt behoefte te zijn. Vooral onder de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap, waar het volgens Vikas Ramsaroep van de Nederlandse datingssite DesiSingles nog een taboe is om er openlijk voor uit te komen dat iemand op zoek is naar een partner.

Dat jongelui van Hindostaanse komaf niet altijd even makkelijk in contact komen met elkaar voor een duurzame relatie, erkennen Bhagwan Gangaram Panday en Radjen Baldew van stichting Organisatie Hindoe Media (OHM). Zij zijn de initiatiefnemers van de eerste Saathi Milan in 2014. Dat is een ontmoetingsbijeenkomst voor single jongeren van twintig tot veertig jaar om te kijken of ze hun match zo konden vinden. De achterliggende gedachte bij het event was dat de organisatie 'good lifestyle' volgens het hindoeïsme stimuleerde.

De praktijk wijst volgens Gangaram Panday uit dat de traditionele huwelijken, zoals die vroeger werden gesloten en eigen partnerkeuze niet altijd werken. "Statistieken hebben aangetoond dat het aantal echtscheidingen bij eigen partnerkeuze het hoogst is en het aantal gezinsproblemen (zelfdoding, huiselijk geweld) meer voorkomen bij de geregelde huwelijken. Bij het laatste bleef het koppel vaak nog bij elkaar vanwege de familie eer", zegt Gangaram Panday. Wat volgens hem wel werkt zijn de stimulated marriages, waar een familielid het sein geeft aan een single man om een single vrouw van wie haar achtergrond al gecheckt is, te benaderen. "Dit systeem komt niet alleen voor bij Hindoes, maar bij alle Oosterse volken", zegt Gangaram Panday.

  Boot missen

Doordat jongeren ervoor kiezen om eerst carrière te maken, voordat ze zich aan een huwelijk binden kan het gebeuren dat ze op latere leeftijd zonder partner komen te zitten. "Met name carrièrevrouwen", specificeert Gangaram Panday. "Maar doordat de mannen minder lang doorstuderen dan de vrouwen wordt de markt van capabele mannen - dus mannen van hetzelfde niveau als de vrouw - kleiner. Daardoor kan zo'n vrouw haar match niet vinden. Wat wij ouders daarom adviseren is om met hun kinderen te praten als ze tussen de twintig en 25 zijn, om terwijl ze studeren ook aanstalten te maken om een partner te vinden, zodat beiden samengaan", zegt Gangaram Panday. Dit advies is ook bedoeld om een groot leeftijdsverschil tussen man en vrouw te voorkomen, omdat dat ook een oorzaak is van botsingen in een relatie.

Socioloog Kirtie Algoe beaamt dat een educatiekloof tussen man en vrouw in maatschappelijk opzicht voor veel uitdagingen zorgt. Ze geeft aan dat het niet alleen bij de Hindostaanse gemeenschap voorkomt, maar ook in het algemeen. De uitdagingen waarop ze doelt hebben meer betrekking op traditionele opvattingen over de man-vrouwrelatie, mannelijk- en vrouwelijkheid. "De vraag is of we bereid zijn om die traditionele opvattingen aan te passen en te matchen met wat de realiteit ons biedt." Uit haar eigen waarneming en omgeving heeft ze meegemaakt dat hooggeschoolden, maar ook gescheiden vrouwen niet makkelijk aan een nieuwe partner komen. Speeddaten kan volgens haar een optie zijn.

  Behoefte

OHM heeft tussen 2014 en 2019 drie bijeenkomsten voor ongehuwde hindoejongeren georganiseerd. De organisatie kreeg tussen de zestig en negentig deelnemers. Daardoor trekt Gangaram Panday de conclusie dat er enorme behoefte is aan deze activiteit. Ook de datingorganisatie die Ramsaroep met zijn echtgenote en twee andere koppels in Nederland heeft opgericht geniet enorme belangstelling. Zijn organisatie is niet de enige, maar hij is wel één van de weinige die als doelgroep heeft Hindostaanse vrijgezellen. "Er is behoefte om iemand met dezelfde etnische of culturele achtergrond te leren kennen", zegt Ramsaroep.

Dat de doelgroep hindoejongeren zijn, heeft volgens Gangaram Panday meer te maken met de levensstijl van een Hindoe. "Binnen het hindoeïsme geldt voor een groot deel een veganistisch of vegetarisch eetpatroon. Het vergt een grote aanpassing in het leven als je voor een familie kiest die niet zonder vlees kan. Geestelijken adviseren daarom soort zoekt soort", zegt Gangaram Panday.

  Zorgen

De decadentie van de maatschappij zoals toenemende suïcide gevallen, incomplete gezinnen waar de kinderen de dupe van worden, criminaliteit en nog meer, baren het bestuur van OHM zorgen. Gangaram Panday: "OHM probeert op diverse vlakken met als fundament het hindoeïsme een healthy lifestyle, goede voeding, dans, muziek, yoga, goed huwelijk, de heilige sacramenten respecteren en goed doen te stimuleren. We proberen een brug te vormen tussen enerzijds het oude systeem van de geestelijken en anderzijds sociale media door deze voorlichting te brengen. De pandit werkt nog steeds met het sanskriet en wij zoeken de vertaling naar de kinderen toe."

De bijeenkomsten voor ongehuwde jongeren is vanwege financiële redenen in de ijskast gestopt. Maar volgens het OHM-bestuurslid zullen er nog meerdere bijeenkomsten volgen. Met name weduwen, weduwnaars en gescheiden mensen tonen belangstelling. "Wij kiezen voor een spiritueel religieus model, zoals ik dat gezien heb in Oost-India", zegt Gangaram Panday.

  Naar Suriname

Dat er grote behoefte is aan dit soort koppelarij wordt nog eens bevestigd door matchmaker Soeshila Chandrikasingh, zus van Gangaram Panday, die tijdens het gesprek toevallig met haar broer belt. Haar matchmakingskills zijn enige tijd terug ook belicht door de Volkskrant in Nederland. Al langer dan vijftig jaar heeft ze de hand gehad in meer dan tweehonderd huwelijken in Nederland. Haar jongste zus heeft ze ook zo aan een man geholpen. Zij doet het gratis, maar anderen verdienen er flink aan.

Datingorganisaties als van Ramsaroep organiseerden nog vóór de coronapandemie diverse events in Nederland. Omdat er nog geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd mogen worden heeft zijn team het online speeddaten bedacht dat niet via Zoom, Skype of Teams gaat, maar waarvoor een speciaal digitaal platform is ontwikkeld. Vanwege de vraag uit Suriname is zijn organisatie aan het bekijken hoe ze dit systeem binnen enkele maanden ook in Suriname kan uitvoeren. Ook OHM wil na de coronasituatie de matchmakingevents weer oppakken.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| De Ware Tijd | Door: Redactie