• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Marktverkopers vestigen hoop op Brunswijk

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- Marktventers hebben hun beklag gedaan bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Volgens hen leven zij van dag tot dag en is het belangrijk voor hun om dagelijks hun waar aan te bieden, zodat zij kunnen voorzien in hun onderhoud. De marktventers hebben eerder aangeklopt om in aanmerking te komen voor de Covid steun, echter hebben ze geen compensatie ontvangen. Dit ondanks de markten reeds langer dan 8 maanden waren gesloten.

Om een oplossing te zoeken voor de gerezen problemen hebben vertegenwoordigers van de Belangenorganisatie van de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid (BOCMP) en de Handicraft market aan de Waterkant, aan Brunswijk een petitie aangeboden.

In de petitie geven de venters aan dat de 3 markten in totaal meer dan 2300 zelfstandige ondernemers van een inkomen voorzien. De marktventers uiten ook hun misnoegen over het plotseling sluiten van de markt de vorige week in verband met de nieuwe Covid- maatregelen. Ze geven aan dat zij grote verliezen hebben geleden door de plotselinge sluiting.

De groep haalt verder aan dat de Covid-maatregelen voor Malls en handelszaken zijn aangepast na besprekingen met de ASFA en de VSB, die zijn opgenomen in de Sociaal Economische Raad. De marktventers hebben geen vertegenwoordiging op dit niveau en hebben het gevoel dat hun belangen onvoldoende worden behartigd.

Aan de vp is gevraagd te bemiddelen zodat de markten zo spoedig mogelijk worden opengesteld, met inachtneming van de nodige protocollen. Ook vragen zij ondersteuning bij het uitkeren van een financiële steun in verband met Covid-pandemie. De marktventers kijken verder uit naar mogelijkheden om hun organisatie op te nemen in de Sociaal Economische Raad (SER) en zo een klankbord te kunnen zijn voor de leden, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Brunswijk heeft de noden aangehoord en aangegeven de groep op kort termijn te zullen ontvangen om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Met betrekking tot de Covid-steun gaf de vp aan dat de bus-, boot- en taxihouders reeds een Covid-bijdrage hebben gehad. Tijdens de volgende RvM-vergadering zal ook de status van de marktventers worden besproken en dat ook deze groep niet zal worden vergeten.

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie