• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LVV verzorgt basistraining in hydrocultuur

| cds | Door: Redactie

Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), leden van landbouwcoöperaties en overige belangstellenden hebben op donderdag 16 maart een basistraining in hydrocultuur gevolgd. De training, die plaatsvond in de zaal van Landbouw Coöperatie Kwatta, werd verzorgd door de afdeling Groenten Onderzoek van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV). Deze hydrocultuurtraining valt binnen het project voor Landbouw Concurrentievermogen van de Inter-American Development Bank (IDB) welke gericht is op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van landbouwers met als uiteindelijk doel de verhoging van landbouwinkomsten, productiviteit en export.

De productie van gewassen is een uitdagende onderneming,

waarbij de gewassen voortdurend worden blootgesteld aan ongunstige weers- en klimaatomstandigheden. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het tempo van de gewasproductie. “Onze landbouwers staan onder enorme druk vanwege de klimaatsverandering waar de productie enorm onder lijdt, terwijl aan de andere kant de vraag naar voedsel wereldwijd stijgt”, zei DLOAV-directeur Anand Ramkisoensing die de opening van de training verrichte.

Beschermde landbouw waar hydrocultuur ook onder valt, biedt volgens hem hierin een oplossing. Hydrocultuur is namelijk het telen van planten met water in kassen zonder aarde als groeimedium met de nadruk op het voldoen aan de voedingsbehoeften van de planten.

Het is een kweekwijze welke steeds vaker wordt toegepast. Deze teeltmethode leidt tot gunstige groeiomstandigheden, waarbij de gewassen niet alleen beschermd zijn tegen ongunstig weer maar ook tegen verschillende plagen. Hierdoor krijgt men ook producten van betere kwaliteit. Eén van de grootste voordelen is dat dit systeem het mogelijk maakt het heel jaar door gewassen te telen en reeds op een kleine oppervlakte kan worden toegepast.

Sandesh Bajnath, een aan de training deelnemende jonge agrariër van Weg naar Zee, ziet zich verrijkt met de kennis die hij heeft opgedaan. Hij heeft veel ervaring met verbouwen op open veld en de daarbij horende nadelige gevolgen voor zijn productie vanwege de klimaatsverandering. Het telen in gecontroleerde omstandigheden zoals hydrocultuur biedt hem de oplossing voor zekerheid binnen zijn productie. “Een echte aanrader voor zowel groot- als kleinlandbouwers”, reageerde de jonge ondernemer enthousiast.

Het toepassen van dit systeem dat vele voordelen biedt, vereist echter goede kennis en begrip van onder andere de principes van plantenfysiologie en organische chemie waardoor training zoals deze aangeboden wordt door het ministerie van LVV vrijwel essentieel is. Eén van de doelstellingen van het ministerie van LVV is namelijk om voedselzekerheid en –veiligheid in het land te garanderen. In het kader hiervan is het beleid van het ministerie ook gericht op het stimuleren en faciliteren van de samenleving voor het uitoefenen van erfcultuur middels hydrocultuursystemen om te kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften, alsook voor commerciële doeleinden.  De participanten hebben ter afsluiting van de training een certificaat in ontvangst mogen nemen.

| cds | Door: Redactie