• woensdag 18 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lösche breekt lans voor beter sociaal beleid

| de ware tijd | Door: Redactie

Lösche breekt lans voor beter sociaal beleid

08/05/2022 06:00 - Ivan Cairo

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft NDP-fractielid Tashana Lösche aandacht gevraagd voor sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Foto: DNA  

PARAMARIBO - Het sociaal beleid dat de regering voert is verre van ideaal, omdat sociaal zwakke burgers de slachtoffers ervan worden. Er dient daarom verbetering te komen. Dat was de rode draad in het betoog van NDP-fractielid Tashana Lösche die een lans brak voor verbetering van het sociaal beleid.

Door de kostenverhogende maatregelen die de regering in het kader van het economisch herstelplan heeft getroffen, hebben burgers het, aldus het parlementslid, nu veel moeilijker. Ze merkte op dat het cliëntenbestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) "bijna de hele samenleving" van Suriname behelst. Veel sociaal zwakkeren zijn alleen op de financiële steun van de overheid aangewezen.

De afdeling Maatschappelijke Zorg, die is belast met de administratie van personen die in aanmerking komen voor sociale uitkeringen, heeft een achterstand in de verwerking, zei ze. Wat de volksvertegenwoordiger stoort is dat op de begroting onder meer is ingekort op inventaris. "Dat kan niet. Ambtenaren moeten middelen en materiaal hebben om hun werk te kunnen doen."

Door een tekort aan zaken zoals papier kunnen formulieren niet worden geprint en dagkaarten niet worden uitgeschereven voor belanghebbenden, waardoor cliënten onverrichterzake huiswaarts keren. "Dat zijn situaties die zich voordoen op ministeries", aldus Lösche. "Laten we ervoor zorgen dat elk ministerie is toegerust om het werk te doen." Zonder middelen kunnen ambtenaren hun werk niet uitvoeren. Districten

In de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini constateert het NDP-fractielid een grote achterstand in de uitbetaling van sociale uitkeringen. "De administratieve zaken in de districten zijn niet up-to-date omdat er geen geld is. Er wordt geen geld vrijgemaakt", stelde ze.

De politica deelde mee dat in 2016 voor het laatst het bestand van mensen met een beperking in Brokopondo is bijgewerkt. Vanaf dat jaar tot 2022 zijn in het district talrijke mensen met een beperking geboren of invalide geraakt door verkeersongevallen of chronische ziekten. Echter, deze personen kunnen nog steeds niet in het bestand van Sozavo worden opgenomen en komen dus nog niet in aanmerking voor een uitkering.

Ook zijn er veel mensen met een speciale hulpvraag die niet kunnen worden geholpen, omdat de administratieve werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Lösche noemde personen die speciale orthopedische schoenen nodig hebben, maar deze niet uit eigen zak kunnen betalen. In sommige gevallen is de situatie heel schrijnend, omdat in een gezin soms vier kinderen met een beperking zijn. "Er zijn kinderen die een speciale schoen nodig hebben vanwege hun beperking. Weet u wat zulks een schoen kost? Ik doe een beroep op de regering om dit ministerie meer aandacht te geven." Eigen zak

Volgens Lösche is de situatie bij het ministerie zo erg dat vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk uit eigen zak voorschiet zodat bepaalde beleidszaken kunnen worden gefinancierd. Ze vindt het ongehoord dat het Sozavo-team dat naar het binnenland gaat om uitkeringen uit te betalen door de vicepresident uit zijn eigen zak moeten worden voorzien van voedingsgeld.

Onlangs kon een team medewerkers, dat naar het Sarakreekgebied was gegaan om betalingen te verrichten, niet terugkeren, waardoor de vp een helikopter heeft ingezet om de mensen terug te kunnen brengen. Lösche deed een klemmend beroep op de regering om de achterstand in het ter beschikking stellen van exploitatiekosten van de afdeling die belast is met het uitbetalen van uitkeringen in het binnenland snel weg te werken. "Geeft de ambtenaren de exploitatiekosten."

Het is volgens haar onacceptabel dat ambtenareen die naar het verre binnenland gaan om sociale uitkeringen te betalen SRD 50 aan daggelden krijgen en SRD 48 per dag "om te eten". "Zelfs een blikje sardines kosten nu al meer dan SRD 48", merkte Losche op. "Ik weet dat die SRD 48 niet genoeg is om te eten." Het assembleelid vindt het onaanvaardbaar dat terwijl de prijzen van goederen constant omhoog gaan de daggelden voor ambtenaren op hetzelfde niveau blijven.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie