• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Leo Brunswijk misbruikt positie als president-commissaris’

| dagblad de west | Door: Redactie

De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op het dossier met betrekking tot de fraudezaak van Leo Brunswijk bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS). Het onderzoek heeft zich gericht op de vermeende fraude binnen de N.V. EBS onder leiding van Leo Brunswijk. In het rapport wordt Brunswijk genoemd als de persoon die door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen heeft gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid. De eerste bevindingen van het onderzoek zijn in drie cases geanalyseerd, waarna er een conclusie is getrokken.

CASE 1: Velka groep

De N.V.

EBS heeft aan de N.V. Velka vakgroep betalingen gedaan uit hoofde van door de Velka vakgroep geleverde materialen en diensten. Voor vermelde leveringen bestaat er geen onderliggende grondslag i.c. overeenkomst. Tot nu toe is aan onrechtmatige declaraties en betalingen vastgesteld een bedrag van SRD 5.276.038. Uit het onderzoek bijkt dat opdrachten zijn goedgekeurd in opdracht van dhr. Leo Brunswijk in de hoedanigheid van president-commissaris van de EBS. Dit buiten de geldende procurement en controleregels om. Uit de administratie van de EBS is gebleken dat er voor vermelde materialen en diensten, geen onderliggende overeenkomsten aanwezig zijn.

Tevens is niet gebleken dat er een tenderprocedure is gehouden hiervoor. Het bedrijf N.V. Velka vakgroep is opgericht op 19 februari 2021 en houdt zich volgens haar statuten bezig met onder andere houtmarkten, zaagmolens, houtkap, houtverwerking, houthandel, mijnbouw, beton en steenvervaardiging, ongediertebestrijding, interieurverzorging, herstel- en onderhoud, telecommunicatie, civiel- en bouwwerkzaamheden, transportverhuur, handel in levensmiddelen, drank, sieraden, etc., catering, uitzendbureau, en agent van voornoemde zaken.

Uit de statuten blijkt niet dat de N.V. Velka vakgroep zich bezighoudt met de diensten die zij EBS in rekening heeft gebracht, te weten aanleg van hoogspanningslijnen, transformatoren en dergelijke (elektrotechnische werkzaamheden). Het bedrijf staat ingeschreven aan de Walter Bursideweg 52, Moengo, Marowijne. Op dit adres is geen zichtbaar bewijs van de aanwezigheid van een bedrijf aangetroffen. Opmerkelijk is dat op hetzelfde adres een carwash gevestigd is. De directeur van N.V. Velka vakgroep, is Henk Delano Abosoina. Hij is tevens aandeelhouder (10 aandelen). Overige aandeelhouders zijn: Amenda Omelie Bron (80 aandelen) en Valerie Veronique Renfurm (10 aandelen). Vastgesteld is dat alle drie aandeelhouders familierelaties hebben met Leo Brunswijk.

Case 2: 700 i.p.v. 350 km kabel bestelling

Door EBS is er een openbare aanbesteding gehouden van 350 km kabel. Deze aanbesteding is vervolgens vier keer her-aanbesteed, waarbij er selectief met leveranciers onderhandse afspraken zijn gemaakt.

Dit in opdracht van president-commissaris Leo Brunswijk. Bij de vierde inschrijving werd de 350 km naar 700 km gebracht en deze 700 km ‘verdeeld’ tussen drie leveranciers, elk met een andere prijs. Dit terwijl er voor het komende jaar inclusief reserve niet meer dan 350 km nodig zal zijn. Gebleken is dat de aanbesteding niet volgens de regels heeft plaatsgevonden als gevolg van de interventie van dhr. Brunswijk. Het aantal km kabel dat is besteld is ver boven de behoefd van de EBS en is tevens tegen een hogere prijs ingekocht. De schade aan de EBS is naar inschatting USD 50 duizend.

CASE 3: 8 km kabel Papatam

Op 8 oktober 2021 is eigenhandig door president-commissaris Leo Brunswijk, de opdracht gegeven om 8 km kabel bij de leverancier Jie A Fa te bestellen. Dit buiten alle procuratieregels om en zonder purchase order.

Conclusie

Het onderzoek in de zaak wordt voortgezet. De volgende rapportage zal plaatsvinden op 1 september 2022. Het besluit tot het inschakelen van de justitiële autoriteiten zal hierna worden genomen.

EBS Frauderaportage Leo Brunswijk

| dagblad de west | Door: Redactie