• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Leerkrachten binnenland: "Geen schoolcijfers over eerste en tweede kwartaal"

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Leerkrachten van het binnenland zijn bezorgd, omdat zij niet weten hoe zij verder moeten. Het systeem van afstandsonderwijs heeft niet gewerkt. "We zitten al in het derde kwartaal van het schooljaar en het is nog steeds niet duidelijk hoe wij verder moeten. Minister Marie Levens heeft aangegeven, dat we moeten werken met cijfers van het eerste- en tweede kwartaal, maar we hebben bijna geen cijfers,” zeggen bezorgde onderwijsgevenden in gesprek met Suriname Herald.

Sheralda Aloeboetoe van LBO-Stoelmanseiland, vertelt dat zij in april is teruggegaan naar het binnenland om les te geven. Echter is er niets gedaan, want toen werden de COVID-19-maatregelen weer verscherpt. Ze geeft aan dat afstandsonderwijs niet lukt, omdat de leerlingen die de school bezoeken uit verschillende gebieden komen. Het moment dat ze weten dat er geen school is, verlaten ze de dorpen.

Lespakketten werken niet
Manuella Eduards, schoolleider van Manlobi, vertelt dat de school op 12 april zou beginnen en met lespakketten zou worden gewerkt. Dit is echter niet gelukt, omdat de leerlingen uit de dorpen wegtrekken. Ook zij geeft aan dat het werken met lespakketten in het binnenland niet werkt. Vele kinderen gaan naar de goudvelden, naar de kostgrondjes en zijn in de meeste gevallen niet in het dorp. De lespakketten worden ook niet opgehaald door de ouders, omdat de mensen er niet zijn. Pas als de school begint, komen ze terug.

Volgens Eduards blijft men ook weg als men hoort dat de school huiswerk zal opsturen en de leerlingen zelf moeten werken. “Het interesseert ze niet. Vele ouders in het binnenland kunnen ook niet lezen en werken daarom ook niet met de leerlingen,” zegt het schoolhoofd. Ze merkt verder op dat er hierdoor niet veel is gedaan.

"We zijn in november vorig jaar vertrokken en met de kerstvakantie teruggekomen naar Paramaribo. Er is weinig leerstof overgedragen aan de leerlingen. Vanuit het ministerie was er aangegeven, dat geprobeerd moet worden om een tweede cijfer te hebben van het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal is er gebeld, dat we geen repetities hoeven te geven. Toen kwam dat van het voortgangsrapport ter sprake en zijn we weer gestopt.

Voortgangsrapport
Schoolleider van OS Goninikriki-mofo, Maren Grootfaam, weet ook niet hoe ze verder moet met de leerlingen. Ze is vooral bezorgd over de zesdeklassers, omdat er vanuit MinOWC nog geen instructies zijn gegeven wat er moet gebeuren met deze leerlingen.

"We hebben nog geen instructies gehad. Het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) heeft een vragenlijst gestuurd. Er zou worden gebeld voor een evaluatiegesprek om na te gaan hoe de schoolleiders het schooljaar hebben ervaren. Ik weet niet wat ik moet doen met de zesdeklassers, want die hebben geen enkel cijfer."

Grootfaam geeft verder aan dat zij van inspectie geen repetities mochten geven in de lagere klassen. “We hebben helemaal geen cijfers. We moesten toetsen en observeren, maar er mochten geen cijfers aan de toetsing gekoppeld worden."

De leerlingen hebben ook haast geen onderwijs gehad het afgelopen jaar en dit jaar ook niet. Er is gewoon extra taal en rekenen gegeven. Ze geeft aan, dat er is gewerkt met de instructies van het ministerie. Grootfaam vraagt zich daarom af hoe zij het voortgangsrapport zullen uitschrijven en als dat moet op basis van het eerste- en tweede kwartaal zoals de minister heeft aangegeven. We zitten met zoveel vragen,” laat de schoolleider weten.

Simone Awanna

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie