• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lang leve het Spaans als schoolvak!

| starnieuws | Door: Redactie

In oktober 2021 heb ik eindelijk besloten mijn tienerdroom om na de middelbare school Spaans te gaan studeren, alsnog te realiseren. Op 1 november maakte ik dan ook een aanvang met de bacheloropleiding Spaans aan het IOL. Daar ik reeds zeventien jaar als leerkracht Nederlands op vos-niveau in dienst van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ben, word ik vanwege mijn besluit regelmatig voor gek verklaard. Veelgestelde vragen aan mij: ‘Wat ben je van plan? Ga je de middelbare school laten om Spaans aan kinderen van de muloschool te verzorgen?’ Dergelijke reacties van mijn omgeving snap ik wel degelijk. Maar een belangrijke drijfveer om de taal te studeren, is dat ik een wezenlijke bijdrage wil leveren aan zijn voortbestaan binnen het onderwijs.

Mijn zeven argumenten voor het laten voortbestaan van het Spaans als schoolvak:
1. Het Spaans is de officiële taal van 21 landen en wereldwijd de moedertaal van meer dan een half miljard personen. Behalve dat we wereldburgers zijn, wonen we in Zuid-Amerika, waarvan het gros van de landen Spaans als officiële taal heeft. Enige beheersing van de taal zal ons verblijf op plekken als Miami, Aruba en Curaçao (waar het Spaans behoorlijk wordt gebezigd) enorm vergemakkelijken. Ook personen die Suriname vertegenwoordigen tijdens congressen in Latijns-Amerika zullen er veel profijt van hebben. Verder behoeft het geen betoog dat Spaanstalige muziek enorm geliefd is onder de Surinamers. Ik weet niet van jou, maar ik wil wel weten wat ik zing en waarop ik dans.

2. Met de trek van Spaansprekenden uit bijvoorbeeld Cuba, Dominicaanse Republiek, Colombia en Venezuela naar Suriname, worden we steeds meer geconfronteerd met de taal. We zijn een gastvrij volk en onze beheersing van het Spaans zal bevorderend werken voor de communicatie met de buitenlanders en zeker met hun kinderen die Surinaamse scholen bezoeken.

3. De traditie moet niet verloren gaan. Decennialang is Spaans reeds een schoolvak in ons land. Duits en Frans zijn al uitgestorven als schoolvakken. Willen we dat het Spaans hetzelfde lot ondergaat?

4. Als het Spaans zou uitsterven als schoolvak, zou dat onze leraren Spaans, noodzaken tot trekken naar landen waar ze wel hun brood met de taal kunnen verdienen. We moeten ons kader juist zoveel mogelijk in Suriname houden!

5. Na de middelbare school gaan heel wat Surinaamse jongeren naar Cuba om bijvoorbeeld geneeskunde te studeren. Hun kennis van de Spaanse taal, voor een groot deel te danken aan het Surinaamse onderwijs, zal hen makkelijker door hun studie leiden.

6. Beheersing van het Spaans, voor ons in eerste instantie een vreemde taal, zal ons genoeg reden geven om trots op onszelf te zijn, onze zelfverzekerdheid opkrikken en onze fantasie vergroten. Al geruime tijd is het de trend dat Surinaamse jongeren die absoluut niet Engelstalig opgevoed worden, overwegend in het Engels, nog erbij met Amerikaans accent, met elkaar communiceren. Is het jou nooit overkomen dat je bijvoorbeeld door de mall loopt en ‘Amerikanen’ achter je hoort praten? Wanneer je omkijkt, blijken het gewoon Surinaamse jongeren te zijn die heel fier en zelfbewust hun weg vinden naar de volgende unit, als zouden ze wandelen door een Amerikaanse mall. Als het Spaans het zelfvertrouwen en de verbeelding van onze jongeren net zo een boost zou kunnen geven, valt het alleen maar toe te juichen als schoolvak.

7. Tot slot het argument dat het dichtst bij mijn hart ligt en me het meeste genot bezorgt: puzzelen, puzzelen en nog eens puzzelen. Het leren van het Spaans, vooral van zijn grammatica, gaat gepaard met een heleboel puzzelwerk. Het is niet voor niets bewezen dat puzzelen goed voor de hersenen is. Leerlingen die, evenals ik, van puzzelen houden, zullen zeker aan hun trekken komen tijdens de Spaanse lessen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: je kennis van het Nederlandse onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp zal wonderen voor je verrichten tijdens het leren van de Spaanse grammatica, met name de ‘pronombres’ (voornaamwoorden). En geloof me: de vele soorten ‘verbos’ (werkwoorden) met al hun onregelmatigheden zullen je doen beseffen dat het Nederlands heus niet zo moeilijk is als men beweert. Zo zien we in de titel van dit stuk, ‘Lang leve het Spaans als schoolvak!’, de aanvoegende wijs van het werkwoord ‘leven’, namelijk ‘leve’. Als je kennismaakt met de veelvoorkomende Spaanse ‘subjuntivo’ (aanvoegende wijs) zul je merken hoe eenvoudig de Nederlandse aanvoegende wijs in feite is. Een reden te meer om aan jezelf te zeggen: ‘Ik heb binnen korte tijd de basis van een voor mij vreemde taal geleerd, dus zal ik alle andere ‘moeilijke’ vakken ook aankunnen!’

Zeer betreurenswaardig is het dat er op dit moment een schrijnend tekort aan taalleraren, dus ook aan Spaansleraren is. Ik hoop dat ik met mijn betoog vooral middelbare scholieren die nu staan aan de vooravond van het afleggen van hun eindexamens, heb kunnen motiveren om bewust te kiezen voor Spaans als vervolgopleiding. ¡Viva el español como asignatura escolar!

Diego Lapar

| starnieuws | Door: Redactie