• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lancering koopkrachtversterking SRD 1.800 per maand voor 60.000 huishoudens

| starnieuws | Door: Redactie

Het sociaal programma van de regering wordt dinsdag gelanceerd. Hiermee wordt de overstap gemaakt van object-naar subjectsubsidie. Het is de bedoeling dat uit dit sociaal programma, tussen de 40.000 - 60.000 huishoudens een koopkrachtversterking zullen krijgen van SRD 1800 per maand.Via het sociaal programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd te weten: Brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geeft aan dat vanuit het ministerie reeds bestaande financiële voorzieningen bestaan waaronder Algemeen Oudedags Voorziening, Algemeen Kinderbijslag, Financiële Bijstand Mensen met een Beperking en

Financiële Bijstand Mensen met een Zwakke huishoudens welke het sociaal vangnet vormen. Deze voorzieningen zullen gecontinueerd blijven, meldt het ministerie.

Met het Sociaal Programma krijgen kwetsbare huishoudens binnen de samenleving een koopkrachtversterking. Hiermee probeert de regering het leed van alle kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger te lenigen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen, meent Ramsaran.

Het Monikarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank zal voor nu gebruikt worden om de uitbetalingen te verrichten uit dit sociaal programma. De personen die hiervoor in aanmerking komen zijn kwetsbare groepen die reeds in het Sociaal Vangnet van het ministerie zitten en andere kwetsbare groepen.

| starnieuws | Door: Redactie