• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Kwetsen eergevoel’ wetsdienaren leidt tot hardhandige aanpak weerloze burger

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– Onlangs hebben we op een pijnlijke wijze notitie moeten nemen van het hardhandige optreden van een politie-inspecteur en zijn collega.

Dit zou zich hebben afgespeeld nadat een burger die de straat overstak, naar alle waarschijnlijkheid, ‘F.&^*% you’ schreeuwde tegen wetsdienaren in een dienstvoertuig, die hem aanmaande om sneller over te steken.

De wetsdienaren die zich veilig in hun voertuig bevonden en hun weg normaal konden vervolgen, vonden het nodig om terug te keren om de burger staande te houden, omdat zij zich in hun eergevoel gekwetst voelden met de woorden ‘F.&^*% You’.

Onze beste kameraden hebben zich te goed gedaan aan het aftuigen van deze weerloze burger, die duidelijk een houding van respect en spijt heeft getoond naar de wetsdienaren toe, door met de armen gekruist over zijn borst te staan. Zie vertraagde videobeelden.

Ondanks deze weerloze burger ook nog op een redelijke afstand van de wetsdienaren stond, werd hem op een gegeven moment een klap verkocht door één van de wetsdienaren. Dit in tegenstelling tot wat er door ‘waterkant.net’ gepubliceerd is geworden, waarbij de burger als eerst geslagen zou hebben. Hoe klap je nou iemand met gekruiste handen?

Na de klap te hebben geïncasseerd, klapte de burger vermoedelijk terug of zocht steun vanwege het verliezen van zijn evenwicht. Beide wetsdienaren begonnen de man genadeloos af te takelen.

Gaandeweg werden er schoppen, klappen, en trappen uitgedeeld alsof het om een zware crimineel ging. Zelfs nadat de man in de boeien werd geslagen en weerloos op de grond lag, werd hij op een zeer onterende wijze aan zijn haren opgetrokken en geduwd. Dit is de wijze waarop een onderinspecteur van het Korps Politie Suriname een weerloze burger behandeld heeft, nee, eerder mishandelt heeft.

De wetsdienaren wiens voornaamste taak het is om de openbare orde te handhaven en de-escalerend op te treden, is bij deze zelf orde verstorend bezig geweest, waarbij een weerloze burger op mensonwaardige wijze werd mishandeld.

De wetsdienaren hadden als goed opgeleide politiemannen, alles in zich om deze escalatie te kunnen hebben vermeden. Dat wapen aan hun zijde gaf ze waarschijnlijk een oppermachtig gevoel. Dus besloten ze anders. Ze keerden terug met de intentie de burger te mishandelen zoals te zien is in de video.

In het politiehandvest artikel 12 lid 3 staat opgenomen dat niet meer geweld mag worden gebruikt, dan met het belang van het daarmede te bereiken doel evenredig is en niet meer pijn of letsel dient te worden toegebracht, dan in de gegeven omstandigheden blijkbaar onvermijdelijk is.

Was het zo onvermijdelijk de weerloze burger die geboeid op de grond lag te trappen en of te schoppen? Was het onvermijdelijk de burger aan zijn hoofdhaar vast te houden en van de grond te tillen?

De weerloze burger wordt dezelfde dag nog heen gezonden, omdat hij spijt heeft betuigd. Dat, nadat hij als een zware crimineel behandeld is geworden. Tegenwoordig zijn wij in een andere fase beland: ’spijtbetuiging’ leidt tot directe invrijheidstelling. Helaas moeten we elke reactie van de politietop alsook dat van het ministerie van Justitie en Politie ontberen.

Is dit het, dat bedoeld wordt met: ‘Operatie veilig Suriname’? Wetsdienaar die burgers kapotslaan omdat hun eergevoel gekwetst is. Heeft die weerloze burger dan ook geen eergevoel?

Een ambtenaar in uniform is in eerste instantie een wetsdienaar en in de tweede instantie een persoonlijkheid, en niet andersom. Het is duidelijk dat deze heren op persoonlijke titel hebben gehandeld onder de dekmantel van hun uniform.

Waaruit moet de ordehandhaving blijken? Waaruit moet het de-escalerend gedrag van de Politie blijken? Waar is de rechtvaardigheid van Lady Justitia of is zij in een winterslaap gevallen?

Dit keer was het L.A. een volgende keer is het C. K. en daarna is het gebruikelijk en niemand praat er meer over.

Voorgestelde acties ter correctie gedrag:

1. Wij verwachten dat de noodzakelijke maatregelen per direct jegens deze worden getroffen. Ontslag is op zijn plaats. Wij kunnen ons niet overgeleverd voelen aan de willekeur van een toevallige wetsdienaar die ook nog door ons, belastingbetalers worden onderhouden.

2. Wij verwachten een afkeuring en verontschuldiging niet alleen vanuit de leiding van het politiekorps, maar ook van de minister van Justitie en Politie.

3. Wij verwachten dat de President het daarheen leidt, dat wij als burgers, de belastingbetalers, die het gehele economisch systeem van het land onderhouden, ons niet alleen maar vrij willen voelen van rovers, maar ook van de rotte appels in het politiekorps en de gejaste criminelen en gaan over tot de orde van de dag.

Oosterwolde R.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie