• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kwestie visvergunningen slaat over: NDP vraagt regering activiteiten bouw Corantijnbrug voorlopig te staken

| dagblad suriname | Door: Redactie

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi (zie de brief onderaan) de regering dringend gevraagd alle activiteiten rond de bouw van de brug over de Corantijnrivier voorlopig te staken. Aanleiding hiertoe zijn de zeer denigrerende uitlatingen van de Guyanese autoriteiten naar de Surinaamse regering toe in de kwestie van visvergunningen.

De NDP-fractie zegt zich ernstig zorgen er over te maken, dat de Guyanese regering Suriname internationaal te schande zet “zonder dat uw regering de eer van het Surinaams volk afdoend verdedigt”, aldus staat in de brief aan president Santokhi. De regering wordt

daarin verweten zich in een hoek te laten manoeuvreren en kennelijk vanuit een zwakke positie, net alsof de regering iets te verbergen heeft.

Huidige omstandigheden en condities

De bouw van de brug onder de huidige omstandigheden en condities wordt naar zeggen van de NDP-fractie maatschappelijk niet breed gedragen. De NDP herhaalt de oproep aan de regering om haar in het parlement breedvoerig te informeren over de betrokkenheid van de Guyanese regering bij de bouw van de brug op Surinaams grondgebied. Op eerdere vragen in het parlement hierover heeft de regering nimmer inhoudelijk gereageerd.

De NDP vindt dat de Surinaamse gemeenschap eerst nationaal goed geïnformeerd moet worden over alle projecten betrekking hebbende op de relatie met Guyana, maar in het bijzonder de bouw van een brug over de Corantijnrivier. De Corantijnrivier is tot aan de linkeroever, bij laagwaterstand, Surinaams grondgebied, benadrukt de NDP-fractie.

Zwijgzaamheid

De brief aan de president, getekend door fractieleider Rabin Parmessar schrijft verder:

“(…) Waarom is de Guyanese overheid zo zelfverzekerd en maakt zij triomfantelijk misbruik van onze goed nabuurschap om het Surinaams land en volk onder uw zwijgzaamheid te bekladden. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat u noch de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de Guyanese druk weerstaan, toezeggingen doen en documenten tekenen die de soevereiniteit van ons land schade berokkenen.

Gelet op de ervaringen en het streven van Guyana voor gebiedsuitbreiding, dienen wij zeer attent te zijn en ons professioneel op te stellen. Er moet in deze relatie nooit enige ruimte zijn voor onduidelijkheid, gelet op de kwestie van de visvergunningen.

Vraagstukken die de soevereiniteit van ons land raken met name de grensvraagstukken, zullen door de NDP-fractie als nationale aangelegenheid worden benaderd en buiten elke vorm van partijpolitiek worden gehouden.”

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie