• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kuldipsingh: ‘Winkeliers niet eens met meldingsplicht bij prijswijziging’

| dagblad de west | Door: Redactie

De minister van Economische Zaken, Rishma Kuldipsingh, vertelde gisteren in het parlement, dat winkeliers het niet eens zijn met de nieuwe werkwijze vanwege het ministerie. De laatstgenoemden zijn nu onder andere verplicht, het ministerie op de hoogte te stellen, indien zij de prijzen in de winkels wensen te wijzigen. Indien zij dat niet doen en bij controle blijkt dat de prijzen eigendunkelijk zijn aangepast, er tegen hen zal worden opgetreden. De minister zei tegenwerking te ervaren vanuit de sector.

“Het is de bedoeling dat met dit systeem, niet alleen de kleine man wordt gecontroleerd, maar ook de importeurs. We kunnen zo

ook ervoor zorgen, dat de 25 geselecteerde basisgoederen betaalbaar blijven voor de gemeenschap”, aldus de bewindsvrouwe. Een ander gewijzigde werkwijze betreft volgens de minister, dat er een controle komt op de kostencalculatie van de importeurs. De reden hiervoor is volgens Kuldipsingh, te voorkomen dat er onnodige kosten worden bijgevoegd in de prijscalculatie. De basiskosten moeten volgens de bewindsvrouwe afhangen van de wereldmarktprijs, de koers, shipping fee korting en transportkosten. De minister zei dat vanwege het ministerie streng zal worden opgetreden tegen importeurs, die hun prijzen niet kunnen verantwoorden en waarvan uiteindelijk blijkt dat er toch onnodige kosten zijn doorberekend.

Zij stelde dat er nu een gedegen beleid zal worden gevoerd en dat zij nog meer weerstand verwacht vanuit het veld. ‘’Echter zal ook daarop ingespeeld worden’’, aldus de minister.

| dagblad de west | Door: Redactie