• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

KPS informeert gemeenschap over spraakmakende zaken

| KPS | Door: Redactie

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft op vrijdag 6 mei een persconferentie belegd met als doel de gemeenschap te informeren over het Zero Tolerance beleid welke het Interim Management (IMT) heeft uitgestippeld voor de politieorganisatie. Deze persconferentie werd namens de waarnemend korpschef, die de leiding heeft van het IMT, geleid door de commissarissen van politie, de directeur Operationele Zaken KPS (DOKPS) Bryan Isaacs en de directeur Beleid Voorbereiding en Beheer (BVB) Rishi Akkal. Aanwezig waren verder de plaatsvervangend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, hoofdinspecteur Cherida Dragman en de hoofden van de verschillende gespecialiseerde afdelingen.

Tijdens deze persconferentie heeft het IMT een uiteenzetting gegeven over het pad welke is uitgezet voor verdere verbetering van de politiezorg. Ook is er ingegaan op spraakmakende zaken zoals de moorden van Noordpolderdam en de “Most Wanted Lijst” die door de politie is geproduceerd.

Het IMT heeft met de aanzet van de persconferentie een basis gelegd om regelmatig verantwoording af te leggen aan de samenleving en ook hulp te vragen waar nodig.De kritische kanttekeningen van de zijde van de pers zullen serieus worden bekeken.

| KPS | Door: Redactie