• woensdag 21 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kosten verlenging Bazo-kaarten hoog voor binnenlandbewoners

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- Hoofdkapitein Carlo Sampie van het dorp Nieuw Aurora vraagt aandacht van de regering in de zaak verlenging Bazo-kaarten.

De binnenlandbewoners moeten namelijk hoge onkosten maken om naar Paramaribo te komen voor het verlengen van hun kaarten.

Volgens de hoofdkapitein zou het beter zijn voor deze groep als het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de kaarten voor een langere periode verlengd. Zo kan de regering de binnenlandbewoners tegemoet komen.

Door de hoge kosten kunnen veel dorpsgenoten en andere binnenlandbewoners niet afreizen naar Paramaribo om hun BAZO kaart te verlengen.

Dit brengt volgens Sampie veel wanhoop met zich mee. Zo kunnen personen die ziek zijn niet behandeld worden en ook niet beschikken over de nodige medicatie.

Deze kwestie kwam vorige week ook al aan de orde in het parlement. Verschillende DNA-leden vroegen aan minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken wat het beleid is ten aanzien van het verlengen van Bazo-kaarten.

De regering heeft inmiddels een commissie geïnstalleerd die als taak heeft verbeteringen aan te dragen aan de ‘Bazo-wet’.

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie