• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Koopkrachtversterking SRD 1.800 gaat vandaag in

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting op een regeringspersconferentie maandag. (Foto: René Gompers)

Vanaf vandaag gaan 14.334 personen SRD 1.800 koopkracht krijgen van de overheid. Althans, het geld moet op hun rekeningen worden overgemaakt. Hiermee helpt 'lanti' de mensen betalen voor brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. De eerste groep komt reeds voor in het bestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De volgende stap is om ook andere gezinnen die minder dan SRD 6.000 verdienen tegemoet te komen, via registratie.

Minister Uraiqit Ramsaran heeft op een persconferentie maandag de eerste betalingen aangekondigd. In het

sociaal vangnet worden verschillende groepen opgevangen: Algemene Oudedags Voorziening, Algemene Kinderbijslag, Mensen met een Beperking en Zwakke huishoudens.

De SRD 1800 komt bovenop de bestaande uitkeringen, benadrukt Ramsaran. Hij geeft aan dat deze uitkering afhankelijk van de omstandigheden aangepast zal worden.

De armoedegrens is intussen SRD 12.000. De koopkrachtversterking komt een dag na het afbouwen van de subsidie op brandstof. Hiermee wil de regering de druk verlichten op een deel van het volk. De tarieven voor openbaar vervoer zullen voorlopig ook niet stijgen. Gezinnen die in aanmerking willen komen voor de koopkrachtversterking moeten zich wel registreren.

Een vereiste is dat het gezin minder dan SRD 6000 aan inkomsten moet hebben. Er zal nog een registratiecampagne op touw worden gezet, waarbij diverse instanties betrokken zullen worden.

Verwacht wordt dat tussen de 40.000 tot 60.000 gezinnen zullen worden ondersteund.  Ramsaran roept de hulp van de samenleving in om inbraken bij Sociale Zaken te voorkomen. "Je houdt daarmee de samenleving voor de gek en je houdt ons achter om het werk te verrichten," geeft hij aan. "Afgelopen zaterdag was er weer een inbraak. Men neemt simpele dingen mee. Een computer waarmee we moeten werken. Als dit zo door blijft gaan gaat Sozavo het werk niet kunnen doen."

| starnieuws | Door: Redactie