• zaterdag 10 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Koersbeheersingsmaatregelen niet effectief

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Assembleelid Ann Sadi (NDP)

(Ingezonden)
De recente maatregelen ter beheersing van de wisselkoers kunnen getypeerd worden als een ‘slechte kopie’ van delen uit de Valutawet. Dezelfde wet die door de toenmalige oppositie werd getorpedeerd, gebruikt men nu als leidraad. Het gebrek aan creativiteit, deskundigheid en samenhang tussen de  getroffen maatregelen en het gevoerde beleid komt steeds weer tot uiting, met als gevolg dat het gewenste resultaat uitblijft.

Een aantal maatschappelijke organisaties bekennen dat de getroffen maatregelen averechts zullen werken en de productie uit duurzame sectoren kapot zal worden gemaakt. Dit is het resultaat wanneer men de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. De Valutawet was een onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen.

Dat de instelling van de bandbreedte niet effectief zal zijn, blijkt nu al. Er is geen verandering te merken op de valutamarkt. Integendeel wordt ten overvloede de instelling van de bandbreedte, - waarbij de koers nu schommelt tussen SRD 14.29 en SRD 16.30 - door velen ervaren en gekenmerkt als een 2e devaluatie van de regering Santokhi. Ondanks de subtiele devaluatie zien wij dat de straatkoers nog steeds ver boven deze bandbreedte ligt. Onopgemerkt stijgt het verder. 

Een directe gevolg van deze maatregel is dat overal de prijzen van goederen en diensten, wederom naar boven worden bijgesteld. Een zeer ongewenste ontwikkeling. Dit is een duidelijke bevestiging dat de regering niet geslaagd is om conform haar beloften, prijsverlagingen te realiseren. In de 1e week van januari, beloofde de regering aan het volk de prijzen van basisgoederen met 20% te zullen verlagen. Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is het recent gepubliceerd inflatiecijfer van januari 2021 en opzichte van januari 2020, vastgesteld op 63,8%. Dit cijfer bevestigt dat de prijzen nog steeds een stijgende trend vertonen. Met een 2e devaluatie en verhoogde belastingen is de situatie de komende maanden vooralsnog uitzichtloos.

Voorts is het ook van belang op te merken, dat het Crisis- en Herstelplan van de huidige regering, met de instelling van de bandbreedte reeds achterhaald is. Dit plan dient aangepast te worden aan de huidige realiteit. Inmiddels is ook gebleken dat dit plan geen home grown plan is, zoals wordt gepropageerd door de president en de minister van Financiën, maar een plan waarin de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn verwerkt. De regering zal zonder de betalingsbalans ondersteuning van IMF, niet in staat zijn om de wisselkoersstijging alsmede de prijsstijgingen van goederen en diensten te beteugelen.  

Ook de vliegende brigade zal niet succesvol zijn. Deze operatie zal net als de belofte van de regering om de prijzen met 20% te verlagen, een misleiding blijken te zijn. De regering negeert de werkelijkheid dat een vliegende brigade geen lage prijzen kan bewerkstelligen. De realiteit is dat bij de prijsvorming van goederen en diensten die in Suriname verkocht worden, de valutacomponent een zeer belangrijke rol speelt. De vliegende brigade zal net zo hoog vliegen als de brandstofprijs in het land. Het resultaat zal het tegenovergestelde zijn dan wat beloofd is. Tevens leert de realiteit ons dat geringe prijscontrole nooit heeft gewerkt. Dit noemt men populistische maatregelen.
Koersstabilisatie is belangrijk voor een stabiele prijsontwikkeling. Maar koersverlaging, koersstabilisatie en verlaging van de prijzen middels de recent ingevoerde maatregelen is onmogelijk. De huidige ontwikkeling baart derhalve veel zorgen. Terwijl de kwaliteit van het leven van de Surinaamse burger verslechterd, neemt de armoede schrikbarende vormen aan. Verworven basisrechten van burgers worden geschrapt en commercialisatie voert de boventoon. Het zou de regering sieren om het getij ten bate van de sociaal zwakkeren te keren en dringend een sociaal akkoord uit te voeren.

Trouwens de beloften van de huidige regering zijn allemaal in woord en beeld vastgelegd. Het beleid dat tot heden is uitgevoerd, is precies het tegenovergestelde van de beloften. Onder het mom van ‘de vorige regering’ tracht de huidige regering zijn verantwoordelijkheden naar het volk toe te ontlopen. De verwijtbare toespraken van regeringslieden jegens het toenmalig kabinet zullen de salarissen van de burgers niet opkrikken, de koopkracht niet versterken, de koers niet stabiliseren, de prijzen van goederen en diensten niet verlagen en het huisvestingsproblematiek niet oplossen. We vragen ons in gemoede af of deze regering wel enig zicht heeft, op de slechte sociaal-maatschappelijke situatie. Wo set’ en ne wroko!

Ann Sadi
Lid van De Nationale Assemblee

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie