• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

KLM stopt met vrachtvervoer vanuit Suriname

| de ware tijd | Door: Redactie

Directeur Luchthavenbeheer verbaasd

door Jason Pinas

PARAMARIBO — “Het is voor ons ook een shock. Het verbaast ons omdat normaliter bij deze soort ingrijpende besluiten je eerst de NV Luchthavenbeheer, maar ook de regering, in kennis stelt.” Zo reageert Vijay Chotkan, directeur van Luchthavenbeheer, tegenover de Ware Tijd op het besluit van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) om vanaf 1 februari voorlopig geen vracht vanuit Paramaribo naar Amsterdam te vervoeren.

Hij benadrukt dat het op geen enkel moment aan hem is voorgelegd. Om meer duidelijkheid hierin te krijgen, heeft de directeur intussen een schrijven gericht naar de leiding van de luchtvaartmaatschappij waarin hij naar

de beweegredenen vraagt.

“Wat we wel duidelijk willen aangeven, is dat wij als airport geen enkele restrictie hebben opgelegd aan KLM”

Barsten

Chotkan zegt dat hij op 7 december 2022 wel aan tafel heeft gezeten met vertegenwoordigers van de KLM om te praten over vraagstukken waarover de maatschappij haar bezorgdheid had geuit. Het bedrijf was onder meer niet blij met barsten op banen waar zijn vliegtuigen moeten taxiёn om passagiers en vrachten af te handelen. “We hebben toen goede afspraken gemaakt over de scheuren die we hebben waargenomen op de plaatsen waar wij de KLM laten taxiёn.”

Na dat onderhoud zijn volgens Chotkan meteen een aantal maatregelen doorgevoerd. Bepaalde plaatsen waar de vliegtuigen taxiёn worden vanaf dat moment dagelijks geïnspecteerd en schoongemaakt. “We hebben, na advies van het deskundig bureau APNG, nu ook een verhardingsmiddel uit het buitenland laten halen. Dit is voor kort termijn, zodat we nu alvast kunnen herstellen wat kapot is.”

Zwaar vliegtuig

De directeur zegt dat na onderzoek is gebleken dat het type vliegtuig waarmee KLM naar Suriname vliegt, Boeing 777-300ER met een Aircraft Classification Number 66 (ACN), veel zwaarder is dan het gewicht (Pavement Classification Number 48 [PCN]), dat de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven kan verdragen.

“Dat kan een reden zijn waarom ze zeggen dat ze hun vliegtuigen met veel minder gewicht willen laten opstijgen. Dat zou kunnen, maar de exacte reden van hun besluit weet ik op dit moment echt niet”, onderstreept Chotkan. Hij verwacht wel dat KLM binnen niet al te lange tijd schriftelijk zal laten weten waarom ze de nieuwe maatregel doorvoeren.

De directeur zegt dat er ook wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Hij meent dat het buitenlandse bedrijf APNG nu al bezig is daarmee. “De twee locaties waar we de KLM laten taxiёn worden geëvalueerd, de huidige situatie wordt vastgesteld en op basis van onderzoek, dat nu al is gedaan, zullen de oplossingsmodaliteiten worden gepresenteerd.”

De uiteindelijke oplossing moet ervoor zorgen dat de vliegtuigen van KLM vrijelijk moeten kunnen bewegen op de luchthaven. Chotkan wijst er wel op dat de structurele oplossing meer tijd in beslag zal nemen.

Geen restricties

Intussen hebben meerdere ondernemers hun misnoegen geuit over dit ingrijpende besluit van de KLM. Chotkan geeft toe dat de beslissing van de vliegmaatschappij veel financiële schade zal berokkenen aan met name exporteurs. “Maar wat we wel duidelijk willen aangeven is dat wij als airport geen enkele restrictie hebben opgelegd aan KLM.”

De directeur van Luchthavenbeheer vermoedt dat de vliegmaatschappij gaat wachten tot er een structurele oplossing is voor het probleem van de scheuren. Daarom heeft hij nu al een beroep gedaan op de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij om na te gaan of ze meer vracht kan meenemen vanuit Suriname. Indien dat mogelijk is wil hij de exporteurs dit als tussentijdse oplossing aanbieden. “Ik ga de KLM wel blijven informeren over de stappen waarmee we bezig zijn. En ik ga de Casas ook om deskundig advies vragen”, merkt Chotkan op.

| de ware tijd | Door: Redactie