• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kinderombudsinstituut voor waarborgen kinderrechten

| starnieuws | Door: Redactie

Malinie Kaersenhout, voorzitter werkgroep Kinderombudsinstituut Suriname. (Foto: CDS) President Chan Santokhi heeft vrijdag een werkgroep ingesteld die zich zal buigen over de de randvoorwaarden om te komen tot het Kinderombudsinstituut Suriname. “Kinderen hebben allemaal dezelfde rechten, en het is geweldig dat er eindelijk een instituut wordt opgezet speciaal voor kinderrechten”, stelt Malinie Kaersenhout initiatiefnemer tevens voorzitter. De werkgroep
wordt onder andere belast met het finaliseren van wetgeving en andere documentatie rakende kind- en jeugdzorg. De werkgroep bestaat uit leden afkomstig van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en een afgevaardigde van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Justitie en Politie, meldt de Communicatiedienst Suriname. Het Kinderombudsinstituut wordt ingesteld om de rechten van de kinderen te waarborgen, voornamelijk conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de nationale wetgeving. Volgens artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag dient er een instelling te komen die kinderrechten moet waarborgen. Suriname heeft het kinderrechten verdrag op 26 januari 1990 getekend, en op 1 maart 1993 geratificeerd. De groep is begonnen met een conceptwet met betrekking tot het fungeren van het instituut. Daarnaast ligt het in de planning om een conferentie te houden met stakeholders die zich bezig houden met kinderen. De werkgroep is voor vijf maanden geïnstalleerd met de bedoeling binnen deze tijd de randvoorwaarden in kaart te brengen conform de presidentiële resolutie.

| starnieuws | Door: Redactie