• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kennisoverdracht essentieel voor kennen van elkaar tradities

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Tascha Aveloo

PARAMARIBO —  Het is een aan en aflopen in de hal op het directoraat Cultuur. “Met het aantreden van dit nieuw directieteam hebben we getracht om zaken die in verval waren geraakt weer op te pakken. Zoals U ziet hebben we deze algemene hal voorzien van een airco en ons thema ‘Wi Na wan’, is geschilderd op de muren. Dit is nu onze officiële mini-expo ruimte”, legt onderdirecteur Clifton Braam uit.

Er wordt de laatste hand gelegd aan een mini-expo over de Javaanse en Inheemse cultuur. Vanuit diverse scholen zijn er aanvragen gedaan om middels mini-exposities en korte interactieve presentaties de leerlingen kennis te laten opdoen van de diverse culturen. Op de Thomas van Aquino school te Zorg en Hoop, de Ignaciusschool en de Sint Gertrudeschool te Tourtonne, en op de Elisabeth 2, zullen teams van afdelingen Cultuurstudies, Cultuur en gemeenschapscentra (CGC), en Algemene Culturele zaken (Acuza) actief zijn.

“Volgens Braam draagt kennis opdoen van elkaars cultuur ook bij aan natievorming”

Dorothy Mac Donald van de sectie educatie van de afdeling Cultuurstudies is reeds jaren actief in dit werk. “Ik geloof dat het van essentieel belang is dat kinderen kennis opdoen over de levenswijzen en tradities van de diverse groepen en onze voorouders. Ze moeten weten hoe de mensen zijn, en dat ze op basis van hun cultuur een bepaalde manier van denken hebben. Met die kennis kunnen ze vanuit een positie van respect en begrip met elkaar omgaan.”

Volgens Braam draagt kennis opdoen van elkaars cultuur ook bij aan natievorming. “En dat moet aangepakt worden bij de jeugd. Ze herkennen dingen in hun familie. Want soms weten ze niet eens waarom dingen gedaan worden.”

| de ware tijd | Door: Redactie