• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Karikatuur

| de ware tijd | Door: Redactie

DEZER DAGEN BEHANDELT De Nationale Assemblee (DNA) de aanpassing van de Personeelswet, Ambtenarenpensioenwet. Dit is een initiatief van enkele parlementariërs na afstemming te hebben gepleegd met de regering. Zowel leden van de coalitie als oppositie is – de één iets meer dan de andere – inhoudelijk ingegaan op de aanpassingen, de voordelen en mogelijke gevolgen.

Er zijn voorstellen gedaan om zaken aan te vullen of anders in de wet op te nemen. Ook de initiatiefnemers zijn uitgebreid ingegaan waarom de wetsaanpassingen nodig zijn. Het debat tussen de parlementariërs mag constructief en zakelijk worden genoemd. Af en toe werden politiek ingegeven opmerkingen

gemaakt, maar overall werden de wetswijzigingen inhoudelijk behandeld.

Het optreden van deze bewindsman heeft vanaf zijn aantreden een karikatuur van het ministerschap gemaakt

Anders werd het toen minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken gisteren namens de regering aan het woord kwam en moest ingaan op opmerkingen en vragen van de volksvertegenwoordigers die voor de regering of de minister bestemd waren. Zoals hij vanaf zijn aantreden in het kabinet heeft gedemonstreerd, kon Somohardjo opnieuw het partijpolitieke podium van zijn politiek huis niet overstijgen.

De presentatie van zijn visie omtrent het vraagstuk dat in behandeling was en beantwoording van vragen was gelardeerd met steken onder water, suggestieve opmerkingen, niet ter zake doende mededelingen en slagen onder de gordel richting leden van de oppositie die kritische opmerkingen hadden gemaakt.

De gênante vertoning van de bewindsman was van dien aard dat de fungerend voorzitter van het parlement, Dew Sharman, hem een aantal keren tot de orde moest roepen om zijn betoog parlementair te houden en de vragen zakelijk te antwoorden.

Verschillende keren werd Somohardjo op niet mis te verstane wijze erop gewezen dat hij bepaalde opmerkingen moest bewaren voor politieke podia omdat de vergaderzaal van DNA daar niet de plek voor is. Met ongeveer de helft van de zittingstermijn van de regering achter de rug schijnt het bij Somohardjo nóg niet te zijn doorgedrongen dat de verkiezingen sinds 25 mei 2020 achter de rug zijn en dat hij bij Binnenlandse Zaken is geplaatst om beleid te maken en/of uit te voeren.

Hij is niet door president Santokhi benoemd om de clown uit te hangen. Het optreden van deze bewindsman heeft vanaf zijn aantreden een karikatuur van het ministerschap gemaakt.

Hij schijnt kennelijk niet voor rede vatbaar te zijn gezien het aantal keren dat hij steeds door de voorzitter van het parlement tijdens verschillende vergaderingen tot de orde moet worden geroepen. Hopelijk slaagt de president er in de resterende periode van zijn termijn nog in om minister Somohardjo op het juiste spoor te krijgen.

| de ware tijd | Door: Redactie