• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JusPol start in januari met masteropleiding Wetgevingsjurist

Datum: | Bron: starnieuws | Door: Redactie

Voorlezen

Minister Kenneth Amoksi in gesprek met lector Hans Lim A Po van het FHR Lim A Po Institute for Higher Education. (Foto: JusPol)

Het FHR Lim A Po Institute for Higher Education is benaderd door het ministerie van Justitie & Politie (JusPol) om een masteropleiding Wetgevingsjurist op te zetten. Minister Kenneth Amoksi heeft hierover een onderhoud gehad met rector Hans Lim A Po. Het streven is erop gericht om in januari 2022 aanvang te maken met de opleiding.
De Wetgevingsjuristen geven in hoofdlijnen richting aan maatschappelijke ontwikkelingen door middel van de wet. Zij werken onder anderen mee aan onderzoekingen en ontwikkelingen van beleid om te komen tot wet- en regelgeving die gelden voor de samenleving, meldt JusPol.                                                                                                                                     
Het ligt in de bedoeling dat naast medewerkers van JusPol ook medewerkers van andere ministeries aan deze opleiding participeren. Vanuit het Kabinet van de President en de vicepresident is er ook aangegeven dat de behoefte er is voor deze opleiding. Er zijn ook verzoeken vanuit De Nationale Assemblee en andere ministeries.

Het eerste jaar zal het karakter hebben van een diploma-programma. Vervolgens, zal van start gegaan worden met de eenjarige masteropleiding. Het FHR Institute is een onderwijsinstelling voor bachelor- en masteropleidingen, onderzoek en beleidsadviezen.

Datum: | Bron: starnieuws | Door: Redactie