• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Juridische medewerker SZF per direct met ontslag na verspreiding app-bericht over beëindiging arbeidsovereenkomst

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- De juridische medewerker bij de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname, Jerrel Rambhadjan, is vandaag per direct ontslagen nadat hij een bericht verspreidde op social media dat van hogerhand is besloten om zijn arbeidsovereenkomst (AO) niet te verlengen.

“Hierbij stellen wij, de directie van de Stichting Staatsziekenfonds, u in kennis van ons besluit dat u per heden ontslag is aangezegd wegens dringende redenen. Derhalve wordt de Arbeidsovereenkomst tussen u en de stichting conform artikel 1615p BW wegens dringende redenen c.q. zwaarwegende omstandigheden beëindigd”, schrijft het lid van het Interim Management Team, Radjesh Radjkoemar namens de directie aan Rambhadjan.

“De grondslag van

het ontslag is een app-bericht met betrekking tot uitlatingen c.q. ernstige ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van de directie van het SZF, welke gekwalificeerd wordt als zijnde het ernstig schaden van het imago van de directie c.q. het SZF, waardoor de werkrelatie met u niet kan worden voortgezet. De vertrouwensrelatie tussen u en de directie van het SZF is hiermede geschaad,” staat verder in de brief.

In een app-bericht dat viraal gaat, haalde de in ongenade gevallen Rambhadjan aan dat hij een dag eerder werd geroepen door Radjoekamar die hem meedeelde van hogerhand opdracht te hebben gehad om zijn AO niet te verlengen.

Rambhadjan heeft zich enorm gestoord aan deze opmerking, temeer hij zich voor de verkiezingen enorm heeft ingezet voor de VHP.

“Waarmee is de president bezig? Weet hij wel wat ik allemaal heb gedaan voor het SZF? Of luistert hij alleen naar Somai en Harkisoen die het SZF willen leegzuigen als Kromososoeto?”

Rambhadjan schrijft verder dat hij onder meer als VHP-lid, lid van de juridische commissie van de VHP en lid van de landelijke verkiezingscommissie voor de verkiezingen van mei 2020 zich keihard heeft ingezet. “Wie het weet, weet ook onder welke omstandigheden ik dit heb gedaan”.

Volgens Rambhadjan is hij meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen en heeft nooit een lid van het hoofdbestuur hem bezocht. Desondanks bleef hij zich inzetten voor de partij.

Hij kreeg echter stank voor dank en werd nooit meegenomen bij de verdeling van functies na de verkiezingswinst.

“Ik heb daarna zelf gesolliciteerd bij het SZF en ben in dienst genomen”. Rambhadjan kreeg een contract van een jaar dat weer met een jaar werd verlengd.

Hij beweert dat hij tot persona non grata werd verklaard, nadat hij in 2021 aandacht vroeg voor een betaling van ruim SRD 1 miljoen aan een IT-bedrijf welke volgens hem niet volgens de regels had plaatsgevonden.

Deze zaak werd gerapporteerd aan de minister van Volksgezondheid.

Rambhadjan vertelt verder dat hij op 3 oktober werd geroepen door Radjkoemar die hem doorgaf dat zijn OA niet zou worden verlengd.

“Dit is puur rancune en niets anders. Niemand kan zeggen dat ik mijn werk niet correct heb gedaan. Ik daag iedereen uit om bij het SZF navraag te doen. Vanaf dag 1 heb ik mijn werk naar eer en geweten gedaan.”

Volgens Rambhadjan heeft hij twee jaar na de verkiezingen nog steeds een zieke voet. “Ja, ik heb een zieke voet overgehouden aan de verkiezingen. Vanwege complicaties is de wond nog steeds niet genezen.”

Hij vraagt zich af of dit besluit wordt genomen om een lid uit de groep ‘family & friends’ te accommoderen ten koste van een harde werker.

“Kan iemand mij aangeven waarom ik mij dan nog moet inzetten voor de VHP? Ook ik heb strijd geleverd om dhr. Ch. Santokhi als president daar te krijgen. Dit is dus stank voor dank”.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie