• vrijdag 19 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Jubithana: SLM jarenlang misbruikt voor eigen belang

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Uit een presentatie van transportminister Albert Jubithana, donderdag in het parlement, is naar voren gekomen dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) jarenlang is gebruikt als vehikel van bestuurders om persoonlijke belangen en die van hun relaties te behartigen. Door het mismanagement, dat decennialang is gevoerd, zit het staatsbedrijf momenteel in grote problemen, met een schuld van meer dan 75 miljoen US dollar. Bij het pensioenfonds van SLM is een schuld van ongeveer 18 miljoen US dollar, omdat vanaf 2011 onvoldoende pensioenafdrachten hebben plaatsgevonden.

Ook blijkt de SLM een braadpan te hebben aangeschaft voor 16.000 US dollar, die in werkelijkheid 1.300 US dollar kost inclusief verschepingskosten

Jubithana schetste een beeld dat erop neerkwam dat zowel directieleden als leden van de raad van commissarissen meer oog hadden voor enge persoonlijke belangen en die van hun relaties. De minister gaf aan dat de regering nog geen helder beeld heeft van de schuldenlast van de SLM door het ontbreken van actuele jaarrekeningen.

Imago wanbetaler

Onder de crediteuren bevinden zich nationale en internationale private schuldeisers. Maar ook bij overheidsinstanties heeft de SLM grote schulden. Vanwege haar slechte imago als wanbetaler kan de SLM momenteel alleen tegen buitensporig hoge bedragen vliegtuigen inhuren. Deze manier van het aantrekken van vliegtuigen is de afgelopen jaren van structurele aard geweest, de verliezen zijn dienovereenkomstig

“Verder rapporteert de directie dat schuldeisers die directe leveranciers zijn voor de dagelijkse operations, de dienstverlening abrupt stopzetten vanwege achtergestelde betalingen vanuit SLM. Ook claims van schuldeisers, lokaal en extern, liggen op tafel”, hield de minister het parlement voor. Jubithana onthulde dat de SLM maar liefst zestig actieve bankrekeningen had wereldwijd. Hij somde nog meer misstanden op. Zo heeft de huidige leiding geen administratie en data aangetroffen van enige vorm van aanbestedingsprocedures.

“Meer gebruik dan uitzondering is geweest het faciliteren van entiteiten met een persoonlijk belang. De afhandeling en belading van vliegtuigen zijn historisch vaker speelballen van bestuurders zijn geweest,” aldus de transportminister. Na het aantreden van een directeur daarna wordt dat contract stopgezet, om vervolgens gegeven te worden aan de directeur zijn persoonlijke relatie. De ondernemer, wiens contract was opgezegd, spande met succes een rechtszaak tegen de SLM en dreigt nu met executoriale beslagleggingen.

Dubieus inkoopbeleid

Andere opmerkelijke zaken zijn, aldus Jubithana, het inkoopbeleid waarbij essentiële zaken voor de SLM tegen hogere dan gangbare handelsprijzen worden aangekocht. Software die niet juist ingevoerd is, maar waarvoor wel enorme bedragen zijn neergeteld, en wat de toets van belangenverstrengeling niet zou doorstaan.

Zo ook de installatie van een financieel systeem waar de SLM van de toenmalige president-commissaris de licentiehouder van is. Ook was er sprake van overwaardering van bedrijfsbezittingen. Zo werd een garagecomplex gewaardeerd op 350.000 US dollar, bestrating van het terrein van het hoofdkantoor voor 2,2 miljoen US dollar en is er een onverklaarbare lease van auto’s in het buitenland. Ook blijkt de SLM een braadpan te hebben aangeschaft voor 16.000 US dollar, die in werkelijkheid 1.300 US dollar kost inclusief verschepingskosten. “Dit geeft aan de mate waarin dit bedrijf is uitgehold”, aldus Jubithana.

Voorts werd zonder gedegen onderbouwing ongebreideld personeel aangenomen. Tussen 2011 en 2020 zijn ruim 250 personeelsleden in dienst genomen. De minister wees ook op misbruik van bedrijfsmiddelen en privileges zoals de indien-plaats-beschikbaar-regeling (IPB) bestemd voor medewerkers en bij uitzondering voor strategische partners.

“Echter is het gebruik bij de SLM geweest dat vele personen en hun gezinnen die noch in dienst zijn of in een andere gebruikelijke categorie zouden vallen er wel gebruik van hebben kunnen maken. Gebleken is dat over de afgelopen vijftien jaren, bijkans 30 procent van alle gebruikte IPB-tickets oneigenlijk gebruikt is”, stelde de bewindsman. In geld uitgedrukt komt dat neer op ruim 5,2 miljoen US dollar aan misgelopen inkomsten. Het oneigenlijk gebruik is inmiddels stopgezet.

| de ware tijd | Door: Redactie