• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JOGI VOORZITTER DNA-COMMISSIE VOOR WIJZIGING DECREET DOMEINGROND

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie

Foto: Mahinder Jogi (VHP).

De Nationale Assemblee (DNA) pleegt deze week inspanningen om het decreet over uitgifte van domeingrond te wijzigen. De Commissie van Rapporteurs (CvR) is dinsdagochtend bijeengekomen om zich te buigen over de voorstellen die door de regering zijn gedaan.

Het gaat om mogelijkheden om de verdiencapaciteit van de staat te verhogen met onder andere grondconversies en verhoging van tarieven voor huur van domeingronden. De CvR wordt voorgezeten door Mahinder Jogi (VHP).

De commissie bestaat verder uit Patrick Kensenhuis (NDP), Miquella  Soemar (ABOP), Annie Sadi (NDP), Ivanildo Plein (NPS), Ronny Asabina (BEP) en  Roy Mohan (VHP).

Anenda Veldman, voorzitter van de Presidentiele Commissie Grondconversie, en Ganeshkoemar Kandhai , Hypotheekbewaarder bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS), waren ook aanwezig bij de commissievergadering.

Er is dinsdag ook gesproken over wijziging van de Zegelwet. Dit houdt direct verband met het grondbeleid. De wetgever gaat ervan uit dat het bewezen is dat ouders vaak een aan hun toebehorend stuk domeingrond verkavelen om aan hun kinderen over te dragen.

Met de kosten die daarbij gepaard gaan, zoals de landmeters-, taxateurs, notaris en overige overdrachtskosten is het meer dan redelijk en billijk dat het zegelrecht voor deze groep personen verminderd wordt.

De Ontwerpwet wijziging Zegelwet werd op 2 juli 2021 ingediend door de CvR.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie