• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Issa ‘supergemotiveerd door te gaan met dit team’

| de ware tijd | Door: Redactie

“Ik benadruk dat wij de basketbalsport samen moeten brengen naar grotere hoogten”, zei Conrad Issa na zijn herverkiezing als voorzitter van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA). Het is zijn tweede termijn als voorzitter en derde in het bestuur. Hij begon als ondervoorzitter in 2013 onder wijlen Dilip Sardjoe.

Tekst en beeld Ricky Wirjosentono

Tijdens de algemene ledenvergadering woensdagavond in het VSH-kantoor zei hij het geen gezonde situatie te vinden dat één persoon lang aanblijft als voorzitter. “Maar er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en we hadden al in een vroeg stadium gezegd dat we deze goed draaiende organisatie door willen laten gaan.”

Om

de werkdruk iets te verminderen is het bestuur uitgebreid van vijf tot zeven leden. “We gaan ons moeten voorbereiden op projecten die zijn of worden geïnitieerd door het Surinaams Olympisch Comité en de Internationale Basketbalfederatie (Fiba). Door deze aanpak werken we aan versterking van de SBA, ook op financieel gebied.”

“We gaan meer tijd moeten stoppen in het promoten van de sport in de diverse districten. Er zit heel veel talent daar”

Dat er nu drie vrouwen – Stephany Tull, Tanisha Robinson en Jantine van den Driest – in het bestuur zitten, noemt Issa een positieve impuls. “We zien in deze vrouwen heel veel potentie om ons te helpen basketbal in het algemeen te helpen groeien. Ik ben supergemotiveerd, want we hebben een nieuw team. Ik denk wel dat het gaat lukken.”

Henk Rahan (ondervoorzitter/competitieleider) en Harold Meinzak (eerste secretaris) zaten in het vorige bestuur, waarvan Julie Saba en Paul Brahim besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Nieuw zijn Tull (penningmeester), Robinson (tweede secretaris) en de commissarissen Van den Driest en ex-minister Patrick Pengel.

Prioriteiten

Twee prioriteiten van het nieuwe bestuur zijn doorgaan met werken aan een eigen locatie met sporthal voor de SBA en de districten betrekken bij het spel. “We hebben plannen en geld apart gezet, maar steeds weer komt er tegenwerking of is er sprake van wantrouwen”, zegt hij over het streven een eigen locatie te hebben. “Uiteindelijk wilden we opgeven, maar we gaan door met het zoeken naar een eigen faciliteit, want dan heb je ook een andere vorm van inkomsten.”

Issa is heel blij dat de SBA 2022 goed heeft kunnen opstarten en afsluiten. Hij wil de organisatie verder laten groeien door meer verenigingen op te richten. “We gaan meer tijd moeten stoppen in het promoten van de sport in de diverse districten. Er zit heel veel talent daar. Alleen moet je ze vinden middels een instuif.” In Commewijne is Gertrude Soesman al geruime tijd bezig met meisjesbasketbal.

Dilip Sardjoe

Zijn eerste termijn, die in 2013 begon, had een moeilijke start, herinnert de voorzitter zich. Sardjoe heeft als voorzitter persoonlijk geld in de organisatie gestopt en had een duidelijke visie over jeugd- en scholierenbasketbal en de inrichting van de SBA met onder meer een kantoor en een directeur. “Door de voortvarendheid waarmee werd gewerkt, konden we de associatie snel uit de blubber halen. We hebben een sterke groeifase ingezet.”

Hij bevestigt dat mede door de inzet van Sardjoe de reorganisatie binnen anderhalf jaar kon worden afgerond. “In 2015 hebben we na lange tijd weer kunnen meedoen met een internationaal toernooi. Wij zijn hem heel erg dankbaar voor zijn inzet”, aldus Issa.

Commerciële mentaliteit

De financiële verslagen 2019-2022 van Brahim zijn goedgekeurd door de leden. De SBA is nu financieel gezond. Het afgelopen jaar is namelijk afgesloten met een positief saldo. Echter, het zoeken naar sponsors blijft problematisch.

Issa geeft wel toe dat het bedrijfsleven toch groot vertrouwen lijkt te hebben in de SBA. “Wanneer wij ergens aankloppen is het heel positief. Wij werken vanuit een andere invalshoek bij het benaderen van bedrijven, namelijk die van commercieel partnerschap. We benaderen ze nu niet met een sportmentaliteit, maar met een commerciële. Wij vragen aan hen wat hun advertentie, reclame en branding budget is en vertellen wat wij te bieden hebben in de vorm van speellocaties en teams.”

Issa, in het dagelijks leven directeur van Lucky Store zegt dat er genoeg bedrijven zijn die producten willen aanbieden aan de mensen die de SBA vertegenwoordigt. “We praten dan vanaf U8 tot en met senioren.”

Huiswerk verenigingen

In antwoord op de vraag over kritische kanttekeningen die door de leden aan het bestuur zijn gesteld, zegt Issa niet geïrriteerd te zijn geraakt, omdat het bestuur verantwoording schuldig is aan de alv als het hoogste orgaan. “Er zijn bepaalde zaken en daar probeerde ik de nadruk op te leggen.”

De voorzitter zegt dat lidverenigingen hebben gevraagd om financiële ondersteuning, maar dat hij hen heeft gezegd dat zij zelf actie moeten ondernemen. “Begin bij jezelf. Organiseer je vereniging, want de doelstellingen van het team moeten passen in het plan van een bedrijf om eventueel  te ondersteunen.”

De situatie vandaag de dag in de veranderende wereld is dat  verenigingen zich moeten versterken en een jaarplan en beleidsplannen moeten maken. “Je moet een goed bestuur hebben en dan is de SBA bereid om via een begeleidend schrijven sponsoring te helpen zoeken.”

| de ware tijd | Door: Redactie