• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Interventies om tienerzwangerschap te voorkomen

| dagblad suriname | Door: Redactie

Claudia Klas heeft haar thesis ‘Tiener, moeder, scholier; wat nu?’ verdedigt op 1 november in het IGSR-gebouw (Institute for Graduate Studies & Research). Zij is studente op de masteropleiding Onderwijskunde: Leren en Innoveren. Het was een onderzoek naar de interventies die toegepast kunnen worden ter voorkoming dat tienermoeders en aanstaande tienermoeders van het VOJ-niveau in Commewijne in de periode 2017-2020, de school onderbreken of vroegtijdig verlaten. 

Tienerzwangerschap is een wereldwijd probleem dat zowel in ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen voorkomt. Een tienermoeder is een meisje die zwanger raakt voor haar 20ste levensjaar. Jaarlijks raken 16 miljoen meisjes zwanger voor hun 18e verjaardag waarbij

ruim de helft van dit getal plaatsvindt in ontwikkelingslanden onder tienermeisjes van 15-19 jaar. Zwangerschap en complicaties zijn daarbij doodsoorzaak nummer 2 bij deze meisjes. 

-Ook in Suriname zijn tienerzwangerschappen een bekend fenomeen. In Suriname is tienerzwangerschap het hoogst onder jongeren op VOJ niveau vooral op het LBO, maar liefst 28.4%. 

Tienerzwangerschap heeft natuurlijk de nodige gevolgen. Enkele daarvan zijn drop out mentaliteit, kleine kans op de relatiemarkt, gebrek aan sociale steun en een gebrek aan zelfvertrouwen. Tenslotte zijn er ook gevolgen met betrekking tot schooluitval voor de persoon, te weten lage lonen, werkloosheid, het ontwikkelen van delinquent gedrag, middelengebruik zoals drugs en armoede. Gevolgen voor de maatschappij variëren van verlies van human capital tot kennis – kapitaal verspilling, subsidie trekkers, weinig of geen belasting afdragen en geen bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het land. 

Wordt gekeken naar het geboorte percentage van tienermoeders in 2017-2019 dan zien we dat 14% van de 10.000 geboortes, afkomstig is  van een tienermoeder in de leeftijdcategorie van 15-19 jaar in 2017. In 2018 en 2019 is dat 13%. 

Tienermoeders en aanstaande tienermoeders ervaren sowieso onderbreking of schooluitval. Dit kan te maken hebben met zwangerschapsverlof, schaamte, gebrekkige steun en middelen. Het is vervolgens belangrijk te weten welke interventies effectief kunnen worden toegepast om te voorkomen dat tienermoeders en aanstaande tienermoeders van het VOJ-niveau de school onderbreken of vroegtijdig verlaten. Enkele effectieve interventies die genoemd zijn, zijn onder andere ondersteuning bij opleiding of het vinden van een baan, educatie over gezondheid, opvoeding en gezinsplanning, opvoedingsondersteuning en het verbeteren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Om onderbreking of schoolverlaten onder tienermoeders te reduceren moeten scholen interventie programma’s in elkaar zetten. Er zal daarbij rekening gehouden moeten worden met het belang van het sociaal netwerk en sociale steun, de timing van de interventie, psycho-educatie en de hulpverleningsrelatie. De instanties moeten in dit kader enkele zaken verbeteren zoals (voor met ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) het inzetten van meerdere maatschappelijke werkers ter ondersteuning van de tienermoeders, begeleiding moet gericht zijn op versterking van de zelfbeeld van de tienermoeder, de aanpak moet gericht zijn op preventie van tienerzwangerschap, voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schoolmaatschappelijk werkers inzetten om huisbezoekjes te doen, seksuele voorlichting op school, vak over seksuele vorming voor leerlingen moet geplaatst worden op curriculum, voor schoolleiders een plan van aanpak samen met zorgbegeleiders en het aanbieden van lespakketten middels afstand onderwijs door Ict middelen te implementeren. 

NK

| dagblad suriname | Door: Redactie