• vrijdag 20 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Instelling werkgroepen reorganisatie KPS

| KPS | Door: Redactie

Het Interim Management Team (IMT) dat bij het Korps Politie Suriname is ingesteld, moet ervoor zorgdragen dat de reorganisatie binnen de politieorganisatie plaatsvindt.

In dit kader is op woensdag 11 mei een aanvang gemaakt met het plegen van inspanningen om te geraken tot de vaststelling van het formatiehuis KPS en het evalueren en reorganiseren van de Politieacademie en het Politieonderwijs. Ter realisering hiervan zijn door het IMT onder leiding van de wnd. Korpschef, de commissaris van politie R. Kensen twee werkgroepen ingesteld.

De werkgroep formatiehuis KPS die bestaat uit de commisarissen van politie W. Randjietsing-Poeran en O. Jacott, de hoofdinspecteurs van politie F. Joseph-Nahomie Msc, M. Palmtak LL.M en drs. R. Hellings, de onderinspecteur van politie M. van Hamme Bsc, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe BBA en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker mr. S. Ramsanjhul zijn belast met de volgende taken:

terwijl de werkgroep evaluatie Politieacademie en Politieonderwijs die bestaat uit de commisaris van politie W. Randjietsing-Poeran, de hoofdinspecteurs van politie M. Reumel Msc, F. Joseph-Nahomie Msc, M. Palmtak LL.M en D. Lie A Kwie Bsc, de inspecteur van politie 1e klasse mr. J. Kandhai, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe BBA en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker drs. E. Gezius zich bezig zullen houden met het volgende, te weten:

Deze twee werkgroepen zullen om de twee weken voortgangsrapportage van de gepleegde inspanningen doen aan de vertegenwoordiging van het IMT, de plaatsvervangend korpschef, de directeur Operaties KPS en de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer, de commissarissen van politie S. Changoer, B. Isaacs en R. Akkal.

Vermeld dient te worden dat deze werkgroepen bestaan uit deskundigen binnen het KPS zelf, die waar nodig op zowel nationaal als internationaal gebied bruggen zullen slaan om te komen tot het gewenste resultaat.

| KPS | Door: Redactie