• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

India neemt G20-voorzitterschap over

| dagblad suriname | Door: Redactie

“De vorige 17 voorzitterschappen van de G20 hebben belangrijke resultaten opgeleverd, onder meer voor het waarborgen van macro-economische stabiliteit, het rationaliseren van internationale belastingen, het verlichten van de schuldenlast van landen, en vele andere resultaten. We zullen profiteren van deze resultaten en erop voortbouwen.

Nu India echter deze belangrijke mantel op zich neemt, vraag ik me af: kan de G20 nog verder gaan? Kunnen we een fundamentele mentaliteitsverandering katalyseren, ten voordele van de mensheid als geheel? Ik geloof dat we dat kunnen.

Onze mentaliteit wordt gevormd door onze omstandigheden. Door de hele geschiedenis heen leefde de mensheid in schaarste. We vochten voor

beperkte middelen, omdat ons voortbestaan ​​afhing van het ontzeggen ervan aan anderen. Confrontaties en competities tussen ideeën, ideologieën en identiteiten werden normaal gerekend.

Helaas blijven we zelfs vandaag nog gevangen in dezelfde mentaliteit. We zien het wanneer landen vechten om territorium of hulpbronnen. We zien het wanneer leveringen van essentiële goederen worden bewapend. We zien het wanneer vaccins door enkelen worden opgepot, ook al blijven miljarden kwetsbaar.

Sommigen zullen misschien beweren dat confrontatie en hebzucht gewoon de menselijke natuur zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Als mensen van nature egoïstisch waren, wat zou dan de blijvende aantrekkingskracht verklaren van zoveel spirituele tradities die pleiten voor de fundamentele eenheid van ons allemaal?

Een van die tradities, populair in India, beschouwt alle levende wezens, en zelfs levenloze dingen, als samengesteld uit dezelfde vijf basiselementen: de “panch tatva” van aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Harmonie tussen deze elementen – in ons en tussen ons – is essentieel voor ons fysieke, sociale en ecologische welzijn.

Het Indiase G20-voorzitterschap zal zich inzetten om dit universele gevoel van eenheid te bevorderen. Vandaar ons thema – ‘One Earth, One Family, One Future’, hetgeen staat voor “Een Wereld, Een Familie, Een Toekomst”.

Dit is niet zomaar een thema. Het houdt rekening met recente veranderingen in menselijke omstandigheden, die we samen niet hebben kunnen waarderen.

Vandaag hebben we de middelen om genoeg te produceren om te voorzien in de basisbehoeften van alle mensen in de wereld.

Tegenwoordig hoeven we niet te vechten om te overleven – ons tijdperk hoeft er niet een van oorlog te zijn. Het mag er inderdaad niet meer zijn!

Vandaag de dag kunnen de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd onder andere klimaatverandering, terrorisme en pandemieën, niet worden opgelost door elkaar te bestrijden, maar alleen door samen te werken. Gelukkig geeft de huidige technologie ons ook de middelen om problemen op sociaal gebied aan te pakken. De enorme virtuele werelden die we tegenwoordig bewonen, tonen de schalen van digitale technologieën aan.

Met een zesde van de wereldbevolking, en met zijn immense diversiteit aan talen, religiën, tradities en overtuigingen, is India een microkosmos in de wereld.

Met de oudst bekende traditie van collectieve besluitvorming draagt ​​India bij aan het fundamentele DNA

van democratie. Als moeder van de democratie wordt India’s nationale consensus niet gesmeed door diktaten, maar door miljoenen vrije stemmen te versmelten tot één harmonieuze melodie.

Tegenwoordig is India de snelst groeiende grote economie. Ons op de burger gerichte bestuursmodel zorgt voor zelfs onze meest gemarginaliseerde burgers, terwijl het creatieve genie van onze getalenteerde jongeren wordt gekoesterd. We hebben geprobeerd om nationale ontwikkeling geen oefening in bestuur van bovenaf te maken, maar eerder een door burgers geleide ‘volksbeweging’.

We hebben technologie gebruikt om digitale publieke goederen te creëren die open, inclusief en interoperabel zijn. Deze hebben geleid tot revolutionaire vooruitgang op uiteenlopende terreinen als sociale bescherming, financiële inclusie en elektronische betalingen. Om al deze redenen kunnen de ervaringen van India inzichten bieden voor mogelijke mondiale oplossingen.

Tijdens ons G20-voorzitterschap zullen we de ervaringen, lessen en modellen van India presenteren als mogelijke sjablonen voor anderen, met name de ontwikkelingslanden.

Onze G20-prioriteiten zijn vormgegeven in overleg met niet alleen onze G20-partners, maar ook met onze collega landen in het Zuiden, van wie de stemmen vaak niet worden gehoord.

Onze prioriteiten zullen gericht zijn op het helen van onze ‘Ene Wereld’, het creëren van harmonie binnen onze ‘Ene Family’ en het geven van hoop voor onze ‘Toekomst’.

Om onze planeet te helen, zullen we een duurzame en milieuvriendelijke levensstijl aanmoedigen, gebaseerd op het Indiase traditie van vertrouwen in de natuur.

Om de harmonie binnen de menselijke familie te bevorderen, zullen we proberen de wereldwijde levering van voedsel, kunstmest en medische producten te depolitiseren, zodat geopolitieke spanningen niet leiden tot humanitaire crisissen. Net als in onze eigen gezinnen, moeten degenen van wie behoeften het grootst zijn altijd onze eerste zorg krijgen.

Om onze toekomstige generaties hoop te geven, zullen we een open gesprek tussen de machtigste landen aanmoedigen – over het verminderen van de risico’s van wapens van massavernietiging en het verbeteren van de wereldwijde veiligheid.

De G20-agenda van India zal inhoudelijk, ambitieus, actiegericht en besluitvormend zijn. Laten we samenwerken om van het G20-voorzitterschap van India een leidraad van genezing, harmonie en hoop maken. Laten we samenwerken om vorm te geven aan een nieuw vorm van mensgerichte globalisering.

PM Narendra Modi“

| dagblad suriname | Door: Redactie