• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Implementatie Hearts Initiatief met oog op aanpak cruciale doodsoorzaken

| cds | Door: Redactie

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken in Suriname. Het is een zeer groot volksgezondheidsprobleem voor ons land. De implementatie van het Suriname HEARTS Initiatief is op vrijdag 2 december 2022 is gelanceerd in de Banquet hall van Torarica.  Ruim 120 particuliere huisartsen, RGD- artsen en MZ- artsen ontvangen die hebben geparticipeerd aan een training tijdens de launch. Het initiatief welke een product is van de WHO/PAHO is een technisch pakket aan maatregelen die landen kunnen nemen om de niet overdraagbare ziekten(NCD ) zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en kanker aan te pakken. Deze vormen 78 % van de

sterfgevallen in Suriname. Suriname het is 23e land die het initiatief heeft geïmplementeerd.

Verder zijn er vier hypertensie posters, een gezondheidspaspoort en een richtlijnenboekje ontwikkeld. Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Wanneer de bloeddruk boven een bepaalde waarde ligt spreekt men van hypertensie. Dit kan verschillende klachten met zich meebrengen en tevens de kans op bepaalde ziektes vergroten. Normaal gesproken ligt de gezonde bloeddruk rond de 120/80. Wanneer deze boven de 140/90 komt is er sprake van hypertensie. Bij een bloeddruk boven de 220/120 is er sprake van een hypertensieve crisis. Dit kan tot de dood lijden en is altijd een noodgeval. Tijdens de launch is er ook gesproken over de NCD paspoort die onderdeel is van het Hearts package waarbij al de gegevens van de patiënt staan o.a. medische voorgeschiedenis, condities die de persoon heeft, huidige staat en adviezen voor voeding en ook welke medicijnen de persoon gebruikt. De bedoeling is dat het fysiek is maar ook om het te implementeren in een mobiele app zodat het overal gebruikt kan worden. President Chandrikapersad Santokhi onthulde de 4-delige poster set en overhandigde belangrijke middelen aan het ministerie van Volksgezondheid, om de implementatie van het initiatief te ondersteunen. Deze omvatten de hypertensiebehandelprotocollen, healthy lifestyle richtlijnen, tafelbladen voor artsen en gezondheidswerkers en gezondheidspaspoorten voor patiënten.

Landen die het programma uitvoeren, hebben reeds successen geboekt, waaronder Barbados en Cuba. Als onderdeel van het pilotproject in Barbados, anderhalf jaar na de implementatie, verbeterde het controlepercentage voor hoge bloeddruk met 14,5%. Cuba constateerde ook een stijging van de controlepercentages van 36% naar 59% in het onderzochte bevolkingscohort, nadat het programma in 2016 was geïmplementeerd. Een van de bekende redenen voor Cuba’s succes was de update van zijn formularium van hypertensie medicatie met langwerkende medicijnen en verkrijgbaar in vaste combinaties. (PAHO).

President Santokhi heeft alle participanten succes toegewenst met de implementatie van het initiatief. “Ik wens alle participanten succes voor de training en de nascholing. Ik ben blij dat het georganiseerd is vanuit het ministerie van Volksgezondheid en voor de rest kijk ik uit naar aanbevelingen die we op regeringsniveau verder moeten bespreken in de regeringsraad”, aldus het staatshoofd.

Tijdens de start van de nascholing presenteerde de voorzitter van de Commissie Non-communicable Disease’s (NCD’s) Protocollen, Radha Ramjatan het gestandaardiseerde behandelingsprotocol welke artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg nauw zullen volgen. Deze bestaan ​​voornamelijk uit langwerkende en vaste-dosis combinaties van antihypertensiva, die binnenkort verkrijgbaar zullen zijn in Suriname.

Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor 78% van alle sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten. Ongecontroleerde hypertensie is wereldwijd de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul merkte op dat in het laatste bevolkingsonderzoek in Suriname (STEPS 2013) werd onthuld dat ongeveer  26.2% van de bevolking een verhoogde bloeddruk had en dat 57.7% niet op de hoogte waren van het hebben van een verhoogde bloeddruk. Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen moet het aantal personen in Suriname met een verhoogde bloeddruk in 2030 zijn teruggebracht tot één op de vier personen (25%).

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid waarschuwde dat het bij het HEARTS Initiatief niet alleen gaat om het innemen van medicijnen. Hij herhaalde dat de Surinamers een actieve rol moeten innemen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl, een belangrijk onderdeel van het HEARTS-initiatief. Hij benadrukte de rol van bepaalde stressfactoren die de verhoging van de bloeddruk ondersteunen. Deze omvatten het eten van ongezond voedsel, roken en het drinken van te veel alcohol. Het is belangrijk dat Surinamers deze stressoren verminderen door veerkrachtiger te worden. Met kleine aanpassingen is er al heel wat te verbeteren. Train zoveel mogelijk. Dit kan bestaan ​​uit stevig wandelen gedurende 30 minuten, ten minste vijf dagen per week. Eet gezond door voldoende fruit en groenten te consumeren en minder ongezond voedsel, waaronder transvetten en onverzadigde vetten. Laat alle frisdrank staan om de suikerinname te verminderen en drink in plaats daarvan meer water. Drink minder alcohol en stop met roken.

 

| cds | Door: Redactie