• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Iets moois was de bliksemflits

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De covid pandemie verdeelde het volk in twee groepen. ‘Wel of niet vaccineren?’ Zij die in de ernst van de zaak geloofden, lieten zich direct vaccineren. Een ander deel van het volk liet zich beïnvloeden door allerlei negatieve geruchten en weigerde de vaccinatie. Het gevolg hiervan was dat men het virus maar niet onder controle kreeg. Echter toen men tijdens de derde golf werd geconfronteerd met de vreselijke gevolgen, vele doden, volle ziekenhuizen, gebrek aan zuurstof, vermoeid personeel, zagen de mensen eindelijk in hoe ernstig deze covid situatie is en kwam er eindelijk waardering voor het covid team. Men ging massaal vaccineren.

Mijn reactie hierop was een artikel waarin ik concludeerde, dat het geloof pas komt als men de dood in de ogen kijkt. Ik legde toen de link naar de financiële crisis en zei dat er ook hier eerst iets vreselijks zou moeten gebeuren voordat het volk in de ernst van deze financiële crisis zou geloven en zich niet meer zou laten beïnvloeden door de onwaarheden die door leden van de vorige regering nog steeds worden rondgestrooid. Deze regering had namelijk vaak de financiële toestand van het land aan het volk uitgelegd. Het gros weigerde echter de toestand ernstig te nemen en was meer bezig met protestacties en geld eisen, kortom met tegenwerken in plaats van meewerken.

Met een rampscenario in gedachten zat ik elke dag te wachten op die ramp. Echter in plaats van die vreselijke ramp, gebeurde er juist iets moois. Minister Achaibersing gaf namelijk een persconferentie op 9 juni over de financiële toestand van het land. Hij legde uit wat er allemaal al is gebeurd vanaf deze regering het stokje had overgenomen en nog moet gebeuren om het overheidshuishouden op orde te brengen, om het land weer te stabiliseren. De man sprak rustig en gaf zo’n heldere uitleg dat zelfs een kind dit wel moest begrijpen. Terwijl ik zat te luisteren, stroomden de tranen mij, uit pure blijdschap, over de wangen. Deze minister van financiën toonde middels coherente, plausibele en redelijke uitleg dat hij zijn plek in deze functie meer dan verdient. President Santokhi heeft een ontzettend goede daad verricht om hem de portefeuille van Financiën toe te vertrouwen. Zijn uitleg betrof zeer complexe onderwerpen, maar hij heeft het technisch goed doordacht en helder naar het volk toe uitgelegd. Enkele conclusies die ik trok uit zijn uiteenzetting:

-De regering heeft zeer doordachte koopkrachtcorrecties verricht.

Er is zoveel over de koers gespeculeerd maar de uitleg van de minister hierover bracht eindelijk verheldering. – Hij sprak over het windowdressings gedrag van de vorige regering en verduidelijkte hoe er zo vaak door de vorige regering zand in de ogen van het volk is gestrooid. – Hoe er is gehandeld met de monetaire reserves. – Hij gaf opheldering over de kasreserve en hoe er gewetenloos in is gegraaid. – Vanaf september 2020 heeft de regering nul cent geleend en nul cent monetair gefinancierd. -Vooral de manier waarop hij gesprekken heeft moeten voeren met schuldeisers verdienen diep respect

Nu de toestand zo verhelderend is uiteengezet, kan ik niet anders dan mijn dank en respect uitspreken aan het voltallige regeringsteam. Ook de manier waarop de minister zijn uitleg gaf, verdient respect. Geen verwijten, geen ordinair gescheld maar rust en fatsoen.

Ik besefte hierdoor in een flits dat ik niet meer hoefde te wachten op die vreselijke ramp die moest gebeuren om het volk wakker te schudden. Deze uitleg van minister Achaibersing was simpelweg de bliksemflits die bij het volk moet inslaan. Het hoeft dus niet altijd een ramp te zijn om mensen tot inkeer te brengen. Mensen kunnen ook het licht zien door de waarheid simpel, rustig en verhelderend voorgeschoteld te krijgen.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat elke Surinamer nu zijn vertrouwen zal geven en medewerking zal verlenen aan deze regering zodat deze rustig kan werken aan de stabiliteit van het land.

“They tried to bury this government, but they didn’t realize that this government was the saving seed.

Josta Vaseur

                                                                                                       

                                                                                               

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie