• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ICT-Associatie presenteert ICT Vision 2030

| suriname herald | Door: Redactie

De ICT-Associatie (ICT-as) gaat zich sterk maken en eraan werken om iedereen te kunnen meenemen in de transformatie naar een digitale economie. Deze digitale economie is nu al gaande, zei voorzitter Anuskha Sonai tijdens het eendaagse seminar ‘ICT Vision 2030 - Digital Inclusion for Sustainable Development’. Tijdens dit seminar werd het ICT Vision 2030 document gepresenteerd. Het eerste document werd overhandigd aan president Chan Santokhi die dit initiatief toejuicht.

Met de COVID-pandemie moest men plotseling veel meer digitaal doen. Deze periode heeft tegelijkertijd de verschillende mogelijkheden binnen de ICT-wereld bewezen. Het heeft de sector bewust gemaakt waar Suriname op dit gebied staat en wat er allemaal nog meer gedaan moet worden alvorens men de biljoen dollar industrie wil worden en ook een grote speler in de regio wat betreft ICT-diensten, legt Sonai uit. Er is in deze periode nagedacht hoe ICT ingezet kan worden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) versneld te realiseren.

Volgens Sonai zal gewerkt moeten worden aan de fundering van de digitale economie. Ook moet erkend worden dat er een aantal uitdagingen zijn en tegelijkertijd de mogelijkheden bekijken hoe die overbrugd kunnen worden, want volgens haar moet er van een uitdaging een mogelijkheid worden gemaakt. De ICT-Associatie heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen en heeft dit gepresenteerd aan een aantal key stakeholders tijdens het seminar. In de Vision 2030 is opgenomen dat de ICT-sector een ecosysteem heeft dat goed ontwikkeld is.

Anvit Ramlakhan, bestuurslid van de ICT-Associatie, gaf aan dat Vision 2030 een product is van de totale ICT-sector. Vision 2030 is ‘Een digitaal ondersteunde informatiemaatschappij, versterkt door de onderling verbonden wereld, waar innovatieve informatie- en communicatietechnologieën het sociaal, politiek, ecologisch, economisch duurzaam mogelijk maken, groei versnellen en inclusieve ontwikkeling voor en door iedere Surinamer.’ Hij benadrukt dat het document voor en door Surinamers is uitgevoerd.

Ramlakhan zei verder dat er een actieplan is gemaakt, waarbij er stakeholders zijn die het op zich nemen om de Vision 2030 tot uitvoering te brengen. Hij pleit eveneens voor een taskforce vision 2030 die boven alle stakeholders zit om de uitvoering te garanderen. “Anders blijft het bij een mooi document”, zei hij. ICT is een noodzaak tegenwoordig en het is volgens hem vanzelfsprekend zelfs dat iedereen in het binnenland toegang moet hebben tot internet. Het moet gemeenschap gedreven zijn.

Het seminar was bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden te betrekken bij een dialoog over de rol en het belang van ICT in de huidige context van nationale ontwikkeling in Suriname. Een exemplaar van het visiedocument werd eveneens overhandigd aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, de ondervoorzitter van het parlement, Dew Sharman, en vertegenwoordigers van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

| suriname herald | Door: Redactie