• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IACHR verklaart klacht Decembermoorden ontvankelijk

| starnieuws | Door: Redactie

De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) de klacht over de Decembermoorden - die in augustus 2014 tegen de Staat Suriname werd ingediend - ontvankelijk verklaard. Dit meldt de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed. Door deze beslissing kan de klacht nu als bodemprocedure door de IACHR worden behandeld en worden de indieners in de gelegenheid gesteld eventuele nadere informatie te geven. De ingediende klacht heeft onder meer betrekking op (i) het uitblijven van berechting en bestraffing van de daders van de Decembermoorden, (ii) het eerherstel van de slachtoffers door de Staat Suriname en (iii) de compensatie van de erfgenamen van de 15 slachtoffers. De indieners van de klacht, die het schrijven van de IACHR op 17 mei hebben ontvangen, zijn in beraad over de verder te nemen stappen in deze zaak tegen de Staat Suriname. De ontvankelijk verklaring van de klacht is gebaseerd op het Rapport van de IACHR inzake de Ontvankelijkheid (Report on Admissibility), gedateerd 9 februari 2022. De IACHR heeft in haar Rapport onder meer verklaard dat de klacht van de nabestaanden ontvankelijk is met betrekking tot de artikelen 8 (recht op een eerlijk proces) en 25 (recht op rechterlijke bescherming) van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens de artikelen 1, 6 en 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag ter Voorkoming en Bestraffing van Foltering. De IACHR heeft de indieners er op gewezen dat zij ingevolge artikel 37 lid 4 van het Reglement van Orde van de IACHR, ter beschikking van partijen is om een minnelijke schikking overeen te komen, zoals geregeld in artikel 40 van het Reglement van Orde, meldt Essed.

| starnieuws | Door: Redactie