• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HVB: Inspirerend en dienend leiderschap nodig

| starnieuws | Door: Redactie

Bij de herdenking van 46 jaar Srefidensi is het onvermijdelijk dat haast elke Surinamer met een gevoel van teleurstelling en ontevredenheid de persoonlijke situatie afzet tegen de heersende sociaal-maatschappelijke, economische en politieke situatie. Teleurgesteld dat het opeenvolgende regeringen vanaf 1975 niet gelukt is ons land op een duurzaam pad van welvaart te brengen, maar zeker ook ontevreden over de huidige sociaal economische situatie die een aanslag pleegt op de levensstandaard van vele Srananmans.

Wat valt er dan te vieren zal menigeen zich afvragen? In politiek opzicht blijkt dat ondanks haar zeer comfortabele meerderheid de huidige coalitie geen tegenspraak duldt en onbehoorlijk bestuur probeert weg te moffelen onder het mom van crisisbezwering. Nepotisme, corruptie en non-transparantie banen hun weg onbelemmerd voort terwijl de samenleving kreunt onder de ondraaglijke kosten van levensonderhoud. Intussen wordt langzaam maar zeker een nieuwe economische elite zichtbaar. Dit waren beslist niet de idealen die wij als piepjonge natie op 25 november 1975 voor ogen hadden en zeker ook niet verdienen!
Hoe moeizaam en grillig het kan zijn om op op eigen benen te lopen en onze ontwikkeling zelf te leiden wordt extra uitdagend in een wereld waar globale problemen zoals climate change en de coronapandemie ook bij ons diepe sporen achterlaten. De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) is nochtans van oordeel dat wij vanaf onze staatkundige onafhankelijkheid met vallen en opstaan hebben bewezen een bijzonder veerkrachtige samenleving te zijn die dwars door allerlei obstakels bij elkaar is gebleven.

Met onze culturele rijkdom en onmetelijke natuurlijke hulpbronnen staan wij nu aan de vooravond om de gigantische gas- en olievoorkomens off shore op een verantwoordelijke en rechtvaardige wijze aan te wenden voor ontwikkeling van de huidige generatie en de volgende generatie. Maar dit kan pas wanneer wij in de grootst mogelijke consensus haalbare politieke doelen stellen die in de pas lopen met onze Surinaamse soevereiniteit. De wereld verandert steeds en dat vergt van ons adequate aanpassing van onze overlevingsstrategieën. Waarvoor wij moeten oppassen is overheersing door een zelf gekweekte binnenlandse elite, al dan niet in samenwerking met oude of “nieuwe” kolonisatoren.
De HVB is zich ervan bewust dat toenemende politieke polarisatie in Suriname een grote beperking vormt voor een nationale strategie gericht op meer kansen voor een ieder in een veelbelovende toekomst. Een toekomst waar er geen plaats is voor egoïsme, hebzucht en populisme maar wel vraagt om dienend en inspirerend politiek leiderschap. De partij zal daarom samen met andere progressieve personen en organisaties blijven strijden voor een beter Suriname omdat wij optimistisch blijven over de toekomst en kansen van de huidige en komende generatie. Optimistisch over een sterk en toonaangevend Suriname in de Caribische regio. Tegelijkertijd wenst de partij op Srefidensi ode uit te brengen aan alle hardwerkende Surinamers die elke dag weer op een creatieve wijze vorm en inhoud geven aan hun eigen toekomst. Aan alle kleine zelfstandigen, vaklui, leerkrachten, verpleegkundigen, politieagenten maar ook hen die het lef hebben een eigen onderneming te beginnen in deze moeilijke tijd wenst de HVB: wan switi Srefidensi!

| starnieuws | Door: Redactie