• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hugo Essed: ‘Verklaringen getuigen decemberstrafzaak van generlei waarde’

| dagblad de west | Door: Redactie

De verdachten S. Dendoe, I. Dijksteel, E. Gefferie en B. Brondenstein, waren afgelopen woensdag 17 augustus, aanwezig op de tweede terechtzitting van de 8 Decemberstrafzaak, die in hoger beroep heeft plaatsgevonden. Met de aanwezigheid van Dijksteel is het tegen hem verleende verstek gezuiverd en is de zaak tegen hem op tegenspraak behandeld. De verdachte Desi Bouterse was afwezig en heeft door tussenkomst van zijn raadsman Irvin Kanhai, een geneeskundige verklaring doen overleggen. Ook zijn tijdens deze terechtzitting van de zeven door de advocaat opgebrachte getuigen, vier getuigen gehoord: I. Graanoogst, H. Mohamed Said, J. Hardjoprajitno en I. Dijksteel. Laatstgenoemde is

tevens verdachte in deze zaak.

Om verschillende redenen heeft de advocaat besloten de getuigen H. Naarendorp en S. Moeslikan (vermoedelijk in Nederland woonachtig) niet te horen. De getuige E. Vreden is inmiddels overleden.  Na de vereiste eed te hebben afgelegd, zijn de vier eerdergenoemde getuigen ondervraagd door de advocaat van de verdachten, de waarnemend procureur-generaal en de drie rechters. Ook de verdachten zijn in de gelegenheid gesteld de nodige vragen te stellen.

Volgens de advocaat van de slachtoffers, Hugo Essed, heeft de verdediging van de verdachten, raadsman Kanhai, getuigen laten oproepen, waarbij de ex- militair Dijksteel in dit geval gehoord werd als getuige op verzoek van de verdachte Dendoe. “Dijksteel is opgeroepen om te verklaren, dat hij Dendoe niet in het Fort Zeelandia had gezien op 7, 8 en 9 december 1982, maar tot ieders verbazing heeft Dijksteel juist bevestigd, dat Dendoe wel in het Fort was op de voormelde data. Deze verklaring was niet in het voordeel van Dendoe”, aldus Essed. Verder zijn aan het woord geweest de heren Graanoost en Hardjoprajitno, beiden hadden ten tijde van de moorden, een functie als minister. Zij hebben gezegd, dat zij niet in het Fort aanwezig waren op 7,8 en 9 december. “Zij hebben aangegeven, dat zij geen wetenschap hadden van wat er zich in het Fort voltrokken had en alleen kennis over hadden wat er achteraf werd verteld.” Volgens Essed waren deze verklaringen, ‘’van generlei waarde’’.

De getuige Mohamed Said heeft verklaard, dat hij Dendoe niet in het Fort heeft gezien. “Op de dag van 8 december heeft Mohamed Said wel gezegd, dat hij de hele dag in het Fort was en dat hij alleen op verschillende momenten wel schoten heeft gehoord, maar niets zelf heeft gezien. Ook aan deze verklaring hebben we niet zoveel”, zegt Essed. Verder stelt de raadsman dat aan de hand hiervan, deze fase van het proces afgerond is en dat er geen getuigen meer gehoord hoeven te worden. Na het verhoor van de getuigen is door het Hof bepaald, dat de volgende terechtzitting zal worden gehouden op maandag 31 oktober 2022 om 09.00 uur.  Op die zitting zal het verdachtenverhoor plaatsvinden.  De aanwezige verdachten zijn aangezegd om op die dag aanwezig te zijn. Dit zal volgens Essed, op één dag kunnen geschieden. “Dan zullen de pleidooien moeten volgen en is de zaak naar mijns inziens, ready voor vonnis.’’ De getuigen Graanoost en Hardjoprajitno hebben niets te zeggen, want zij zeggen dat ze niets weten. Het enige dat zij wisten te vertellen is, dat de vijftien slachtoffers een coup wilden plegen en dat hebben zij weer van anderen gehoord, dus deze getuigenverklaringen hebben volgens Essed, geen invloed op de voorbedachten rade.

| dagblad de west | Door: Redactie