• dinsdag 25 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HPSG schandaal gaat voort: Gedaanteverwisseling in de maak?

| de ware tijd | Door: Redactie

HPSG schandaal gaat voort: Gedaanteverwisseling in de maak?

15/01/2022 08:00

 

INGEZONDEN - Op 01 december 2021 heeft DA’91 DNA aangeschreven met het verzoek de regering te interpelleren teneinde zo cruciale informatie van de regering te verkrijgen aangaande de zgn. HPSG deal. Dit nadat de partij al maanden verschillende wegen heeft bewandeld om duidelijkheid te verkrijgen over het afgesloten contract. De consequenties van de verregaande afspraken met grote financiële repercussies voor ons land zullen door de samenleving gedragen worden, maar liefst 25 jaar lang. Na een open brief aan president Chan Santokhi, die onbeantwoord bleef, richtte DA’91 zich tot DNA.

Door de regering te interpelleren, wat elk DNA lid kan doen, kan de onderste steen boven gehaald worden in  dit dubieus project onder de huidige regering. De belangrijkste vraag van DA'91 is steeds geweest waarom de energiewet is overtreden. Geëist wordt dat de president hier consequenties aan verbindt voor de drie ministers die het contract hebben ondertekend. Zo er nog het idee gewekt werd dat de wetsovertreding geen feit is, dan is er in het meest recente artikel van DANWATCH een bevestiging hiervan door de minister van BIBIS, Albert Ramdin, zelf." Suriname's Foreign Minister acknowledges in an interview with Danwatch that the law has not been complied with". 

En dat in verband met een contract met een bedrijf, HPSG, dat nu ook internationaal alle kredietwaardigheid kwijt is, aangezien bewezen is dat het zich van ernstige onwaarheden bedient wanneer het aankomt op o.a. partners en ervaring. Het is opvallend dat DNA ervoor kiest om geen interpellatie te doen van de regering. Noch de coalitie noch de oppositie wagen zich daaraan. Waarom niet?

Een deel van de oppositie in DNA kiest ervoor om nog voor alle informatie publiekelijk bekend is, hetgeen waar een interpellatie ruimte voor biedt, de zaak aanhangig te maken bij het OM. DA'91 vindt dat in ons politiek bestel de regering in de gelegenheid moet worden gesteld, d.m.v. het interpellatie instrument, haar verantwoording af te leggen. De oppositie haar taak de republiek te beschermen tegen eventueel een miljoenen schadeclaim, wordt blijkbaar overheerst door de wens politiek te willen scoren.

Het resultaat van het stappen naar het Openbaar Ministerie (OM)  is 50/50. Immers, het OM kan besluiten om tot verder onderzoek over te gaan of niet. En hoe lang zij nodig heeft om tot dat besluit te komen, dat is niet te voorzien. Al die tijd zal het HPSG onderzoek stil liggen. En als het OM kiest om geen verder onderzoek te doen dan kan  dat besluit door de regering politiek misbruikt worden.

Opvallend is ook dat de bevestiging van de minister van BIBIS dat de wet is overtreden, de president niet beweegt tot het vragen om verantwoording van betrokken bewindspersoon. DA'91 vindt dit onacceptabel! Het is niet de eerste keer dat zeker de ministers van BIBIS en Financiën betrokken zijn bij vermeend wet overtredend handelen, denk maar aan NV. Surfin laat in 2019. Volgens minister BIBIS is er sprake van overtreding van de wet maar niet van corruptie. Dat is politieke retoriek, het is na de uitspraak van de president om ten overstaan van de totale samenleving ons verantwoording  af te leggen. Wij hebben daar allemaal recht op. En daar zijn DNA leden voor.

De claim van de minister dat er volledige transparantie is geweest in het totale proces, is absoluut bezijden de waarheid. De samenleving is niet vergeten dat verzoeken voor informatie werden afgedaan met een zgn. geheimhoudingsclausule en dat zelf het hoogste college van Staat maanden heeft moeten wachten op de getekende contracten.  Verantwoording, transparantie en consequenties noodzakelijk 

Hoewel het contract aangeeft dat uiterlijk eind 2021 de noodzakelijke financiën beschikbaar moeten zijn gesteld door HPSG, een feit waar ook de regering verscheidene malen zich mee heeft pogen in te dekken, zijn wij nu al in de tweede week van Januari 2022 en wordt er met geen woord gerept over de huidige stand van zaken door de regering.

De vraag is natuurlijk hoe realistisch de verwachting was dat bonafide investeerders in deze onderneming zouden investeren in een bedrijf zonder bezittingen zonder ervaring zonder goede referentie en een directeur die bekend staat om het weglozen van geld van bedrijven en ze vervolgens failliet te laten verklaren. Integendeel lijkt het erop dat er nu een zelfde scenario als bij NV Surfin in stelling gebracht wordt, namelijk een zgn. gedaanteverwisseling: HPSG wordt GNEP. (Green National Energy Park). 

Onze samenleving is intussen overtuigd dat er wel degelijk corruptie of zo niet intentie tot het plegen van corruptie aan de basis van deze overeenkomst ligt. Daarom is het zo belangrijk om alle informatie naar boven te halen. Daarom het grote belang van interpellatie. Wat hard vaststaat is de overtreding van o.a. de energiewet, bevestigd door minister BIBIS zelf. Dat kan strafrechtelijke consequenties meebrengen, maar zeker politieke! 

DA'91 roept andermaal DNA op om invulling te geven aan hun taak als volksvertegenwoordigers en de regering middels interpellatie ter verantwoording te roepen. Eist u volledige verantwoording, transparantie en het verbinden van consequenties aan handelingen waar de Surinaamse samenleving een hoge prijs voor zal betalen. Suriname verdient beter! 

DA'91 Publiciteitsdienst

  Tweet  Gerelateerde artikelenHPSG miljardendeal nietig!!‘Land moet af van overeenkomst met HPSG’COMMENTAAR: Onder het vriespuntRegering geeft ‘verheldering’ over HPSG-dealHPSG blijft gemoederen bezighouden Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie