• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hout- en ander zwaartransport voorlopig stopgezet op weg naar Carolina

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Het commissariaat van het district Para gaat strengere maatregelen treffen tegen zwaar vrachtverkeer op de weg naar Carolina. Ondanks het feit, dat de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, de weg heeft afgesloten voor trucks boven de vier ton, rijdt er toch zwaar verkeer over de weg, zo meldt het commissariaat.

De steeds verslechterende staat van de weg leidt ertoe dat bewoners van omliggende dorpen geïsoleerd raken. 

De districtscommissaris heeft maandag 14 juni een spoedvergadering gehouden met direct betrokkenen om maatregelen te treffen tegen overtreders van het verbod. De politie, de bestuursdienst en de inheemse kapiteins van de dorpen Redi Doti, Cassipora en Kumbasi-Pierre Kondre hebben Joden gevraagd om strengere maatregelen te treffen tegen zwaar vrachtverkeer op de weg naar Carolina.

Er is overeenstemming bereikt om concessiehouders in een spoedcontact aan te zeggen alle hout- en overig zwaartransport voorlopig stop te zetten en afspraken te maken. Houttransporteurs hebben tot en met woensdag 16 juni de tijd gekregen om hun productie en machines af te voeren uit het gebied.

De districtscommissaris stelt, dat dat de weg berijdbaar moet zijn en blijven voor de bewoners van de drie inheemse- en zes marrondorpen in het gebied. Vanaf de Carolinabrug over de Surinamerivier, richting Mapane, zal in een gezamenlijke actie op strategische posten, opgetreden worden tegen iedere overtreder. Bewoners van de gemeenschappen houden oog op overtreders en rapporteren steeds aan de politie en andere overheidsdiensten.

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie