• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoger beroep Bouterse kan jaren duren

| dagblad de west | Door: Redactie

Advocaat Irene Lalji, is van mening dat de behandeling van de zaak van ex-president Desiré Bouterse in hoger beroep, jaren kan duren, omdat in feite het hele proces opnieuw begint. Dit zei Lalji gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network (TBN). “De ervaring leert dat een hoger beroep toch wel heel erg lang duurt. In de praktijk kan het best wel wat jaren duren, voordat de zaak aanvangt voor behandeling. Het ligt eraan hoe gauw de stukken worden opgestuurd naar het Hof van Justitie door het kantongerecht en hoe snel het hof een datum bepaalt”, zei Lalji, eraan toevoegend dat de behandeling wel snel zou kunnen, maar in hoger beroep is er geen termijn vastgesteld waarin de behandeling moet geschieden. In de verzetszaak moest de zaak na twee maanden behandeld worden. Dit is duidelijk opgenomen in de wet.

“In hoger beroep begint alles in feite geheel opnieuw. Je hebt recht om de getuigen weer te horen of meer getuigen te dagvaarden. Je mag nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. De hele behandeling en beoordeling begint opnieuw”, aldus Lalji. De advocaat legde uit dat de wet ruimte geeft om nadat het vonnis is gewezen, binnen 14 dagen het rechtsmiddel hoger beroep aan te wenden. De vervanger van de raadsman van Bouterse, Arjan Ramlakhan, zei afgelopen maandag dat er hoger beroep zal worden aangetekend. Lalji benadrukte dat dit vanaf maandag, binnen 14 dagen moet geschieden. ‘’Na twee weken is het te laat’’, zei Lalji.

De Krijgsraad heeft na de zitting geen gevangenneming van Bouterse gelast. Nu er hoger beroep is aangetekend, mag er volgens de wet geen gevangenneming plaatsvinden. Dat mag pas als het hoger beroep is ingetrokken of als de uitspraak in hoger beroep dat bepaalt. “Als blijkt dat binnen 14 dagen geen hoger beroep is aangetekend, dan kan het vonnis op de 15e dag vrij geëxecuteerd worden”, stelde Lalji. Zij legde het proces van hoger beroep uit en gaf aan dat bij de Griffie der Kantongerechten een schriftelijke verklaring afgelegd moet worden die aangeeft dat de verdachte gebruik wenst te maken van hoger beroep.

“De verklaring moet ingevuld worden door de verdachte of de advocaat van de verdachte, maar met een machtiging. Het dossier moet klaargemaakt worden en de stukken moeten door de griffie opgestuurd worden naar het Hof van Justitie, omdat het hof van Justitie de hoger beroep instantie is in Suriname. De Wet Militaire Rechtspleging geeft aan wie in hoger beroep zal aanzitten”, legde Lalji uit. In hoger beroep zullen drie rechters aanzitten: de president van het hof, een andere rechter en een derde persoon uit de militaire kringen. De hofpresident kan ook twee rechters aanwijzen die zitting zullen nemen, waarvan één van ze gaat fungeren als president. Lalji benadrukte dat de rechters die eerder hebben aangezeten, geen zitting zullen hebben in de behandeling in hoger beroep.

 

| dagblad de west | Door: Redactie