• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoge Raad der Nederlanden brengt beleefdheidsbezoek aan president Santokhi

| cds | Door: Redactie

Dineke de Groot, president van de Hoge Raad der Nederlanden, en Edwin Bleichrodt, procureur-generaal bij deze instantie, zijn op werkbezoek bij het Hof van Justitie. Dit in het kader van een voorgenomen samenwerking tussen de twee organen. De hoge functionarissen van de Nederlandse rechterlijke macht hebben op woensdag 23 november 2022 een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Hofpresident Iwan Rasoelbaks, justitieminister Kenneth Amoksi en ambassadeur Henk van der Zwan zijn deelgenoot geweest van de korte deliberatie met het staatshoofd.

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele, straf- en belastingzaken. Hij is dat ook

voor Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. President De Groot laat optekenen dat de Surinaamse en de Nederlandse rechtspraak behoren tot dezelfde rechtsfamilies (het civil-law systeem). “Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen”, aldus de hoge rechtsfunctionaris.

De Surinaamse rechtspraak laat zich sinds jaar en dag inspireren door de Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad en put waar nodig rechtssystematisch uit deze bron voor uitleg van rechtsregels en rechtsbeginselen ter zake de algemene gebieden van het recht zoals: vermogensrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, materieel en formeel strafrecht en administratief recht. De rechtspraktijk en de juridische wetenschap in Suriname maken ook gebruik van Nederlandse hand- en leerboeken voor vaktechnische doeleinden.

Dineke de Groot heeft ook onder woorden gebracht dat de Hoge Raad Suriname zal ondersteunen met expertise. Er zal met de Hof van Justitie worden samengewerkt op het gebied van rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en technische uitwisselingen. Ook versterking en deskundigheidsondersteuning ter bevordering van rechtseenheid, -vorming en -bescherming staat hoog op de agenda. De Hoge Raad en het Hof van Justitie hebben een intentieverklaring getekend. President De Groot is bijzonder positief gesteld hierover en geeft aan dat de instituten nu verder moeten verkennen hoe er inhoud gegeven zal worden aan de diverse afspraken.

 

| cds | Door: Redactie