• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoe kunnen ze met zichzelf leven?

| dagblad suriname | Door: Redactie

Zowel nationaal als internationaal zijn er leiders en politici die zichzelf zeer negatief hebben gepresenteerd. Bijvoorbeeld Amerikaanse presidenten die buitenechtelijke relaties aangingen (Bill Clinton), een proces aan hun broek kregen vanwege seksueel overschrijdend gedrag, opruiend bezig waren (Trump) enzovoorts. 

Ook in Suriname hebben vele politieke figuren hun naam en geloofwaardigheid te grabbel gegooid door te frauderen tijdens het bekleden van hun functie. Bijvoorbeeld bij de Buitenschoolse opvang, als directeur van een ziekenhuis, als minister van Openbare Werken, enzovoorts. Kortom deze mensen waren hun positie onwaardig dus geen voorbeeldfiguren voor een volk.

Geen mens is gelijk aan een ander. De ene mens bekleedt

een hoge functie en is zich ervan bewust dat hij zijn positie waardig moet zijn, een voorbeeldfiguur voor zijn volk moet zijn. Hij zal er dan ook alles aan doen om geen smet op zijn naam te krijgen, bijvoorbeeld Obama. Gelukkig is ook Suriname gezegend met politici die integriteit en fatsoen hoog in het vaandel hebben, bijvoorbeeld Gregory Rusland, Kirshna Mathoera, Cedric van Samson.

Jammer genoeg gaan steeds meer politici hun politieke functie zien als een money making business en lappen integriteit en fatsoen aan hun laarzen. Door hun gedrag krijgen ze vele smetten op hun naam en gooien zo hun goede naam te grabbel. Dit is nog recht te breien als men van die fout leert en zich inzet voor correct gedrag. Jammer genoeg gebeurt dat vaak niet. Het gros verdient aan foutief gedrag en ziet het daarom als een stimulans om te blijven stelen, liegen en frauderen. 

Ik ga ervan uit dat elk mens een geweten heeft. Daarom heb ik me vaak afgevraagd of deze figuren spijt hebben van hun gedrag, of hun geweten knaagt en zo niet, hoe ze met zichzelf kunnen leven. Hoe kunnen mensen bewust een volk misbruiken, met kwaad bezig zijn, pijn zaaien en geen berouw tonen, integendeel van kwaad tot erger vervallen?  Sorry zeggen, betekent eigen verantwoordelijkheid nemen, terwijl excuses verzinnen je het stempel van onbetrouwbaar kunnen geven.                                               

Toch besteden ze liever hun tijd en energie aan het indekken van zichzelf en het kapot maken van land en volk. 

Velen willen zichzelf wel corrigeren, maar kunnen dat niet. Hier is dan een taak   weggelegd voor familie en vrienden. Jammer genoeg laat de realiteit vaak zien dat het juist de familie en vrienden zijn die, aan iemand die in een belangrijke functie is benoemd, trekken. Ze willen profiteren van dat familielid: ‘Je sit mi toch, vergeet niet je vrouw, broer, zoon of dochter een baan te geven!” Zulke familieleden zijn uit op eigen voordeel en zullen nooit jouw integriteit bewaken.  Alleen familie die weigert om jou als opstap of kruiwagen te gebruiken, meent het oprecht met je.

Vaak zijn deze mensen niet sterk genoeg om familie en vrienden die aan ze trekken hierin op te voeden dat het zo niet hoort. Ze denken dat de familie boos zal worden en dat ze verplicht zijn om familie te bevoordelen. Daardoor zakken ze steeds dieper weg in het moeras. En als ze aan ’t verzuipen zijn, verlaten  vrienden en familie het zinkende schip.

De les die hieruit kan worden geleerd is, ‘Familie die aan je trekt, heeft niet het beste met je voor, is uit op eigen voordeel. 

Het beste is om ze te tonen dat je bewust kiest voor de taak die je op je hebt genomen, namelijk het dienen van land en volk en niet om familie te bevoordelen.

De vraag hoe mensen met dit corrupte gedrag met zichzelf kunnen leven, is snel beantwoord. Omdat ze geen geweten hebben, omdat de zucht naar rijkdom en macht sterker is dan de drang om liefde te zaaien.                                                                                                         

Op zulke mensen moet je niet boos worden, je moet medelijden met ze hebben.

Ze houden namelijk niet van zichzelf en kunnen daarom ook niet van een ander of hun land houden. Ook voelen ze zich te hoog om zich nederig te presenteren en sorry te zeggen. Het doel van een verontschuldiging moet zijn om niet dezelfde fout weer te maken en om veranderingen aan te brengen in de toekomst en daartoe zijn deze mensen niet bereid. Verwacht daarom geen verontschuldiging van ze.                                                                  

It takes a strong person to say sorry, but a stronger person to forgive.            

We moeten proberen om ze te vergeven en naar mogelijkheden blijven zoeken om hun gedrag te corrigeren.                                                                                                                  

“Right actions in the future are the best apologies for bad actions in the past.”

Josta Vaseur      

| dagblad suriname | Door: Redactie