• vrijdag 20 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Het wemelt in Botopasi van de rovers

| de ware tijd | Door: Redactie

Het wemelt in Botopasi van de rovers

21/01/2022 06:43 - Samuel Wens

Ook in deze woning is er ingebroken. Foto: Samuel Wens  

BOVEN- SURINAME - Het is niet de bedoeling dat een journalist zijn eigen ervaringen verwerkt in een artikel. Toch is wat mij is overkomen de aanleiding voor dit bericht. Ik kan niet goed beschrijven wat voor gevoel ik er aan overgehouden heb dat onverlaten hebben ingebroken in mijn woning aan de Boven-Surinamerivier bij het dorp Botopasi. Het voelt als aanranding en soms bekruipt mij het gevoel dat de criminelen nog in mijn huis zijn. Ik weet niet of de dorpsbewoners nog te vertrouwen zijn.

In een gemeenschap met minder dan tweehonderd mensen, allemaal familie van elkaar, verwacht je niet zo'n brutale diefstal. De dieven hebben zich toegang tot de woning verschaft via de bad- en toiletruimte door de shutters weg te halen. Zij hebben Portugese hangmatten gestolen, 150 meter aan pangistof, gascilinders, gereedschap en een fiets onklaar gemaakt. Maar ik ben niet het enige slachtoffer. Op 27 december, de avond dat Abop in Botopasi een feest organiseerde, is in vijf woningen ingebroken.  Geen vermaning

De bandieten trokken rovend het dorp rond op zoek naar pangistoffen. In de woning van Jowelki Seedo hebben ze ook flink huis gehouden en in haar nachtemmer ontlasting achtergelaten. Bij zulke ernstige vergrijpen in de dorpen werd vroeger altijd een krutu belegd. Het dorpsbestuur sprak dan via een kapitein tijdens de vergadering zijn misnoegen uit over het gebeurde en veroordeelde in felle bewoordingen de diefstallen. Volgens Saramaccaanse traditie worden mensen die een ander kwaad hebben gedaan, ook al is het niet met voorbedachten rade, voor altijd uit het gebied verbannen.

Maar het zittende dorpsbestuur zwijgt in alle toonaarden over de diefstal. Ik verbaasde me er ook over dat zelfs bij de marathon kerkdienst in verband met de jaarwisseling geen van de geestelijken de dorpelingen heeft vermaand en dat er niet is gebeden voor moreel herstel.

Ronald Eduards is hoofdkapitein en voorzitter van het dorpsbestuur. Hij herinnert zich de groei en bloeiperiode van Botopasi. "Dit dorp heeft zowel nationaal als internationaal grote muzikanten voortgebracht zoals de gebroeders Seedo van de Cosmo Stars en in Nederland de Exmo Stars. Zij hebben gezorgd voor de muzikale overlevering van Saramaccaanse liederen op de zwarte schijf." Eduards stelt dat met de intrede van het Jungle Commando in 1987 de ontwikkeling van het dorp is stilgevallen. "Respect voor het traditioneel gezag is komen weg te vallen en de jeugd uit die tijd is niet gevormd en is niet naar school gegaan. Die jeugd heeft een oorlogstrauma opgelopen, en sommige van hen die behoren tot die doelgroep zitten thans in het dorpsbestuur."  Gezag machteloos

De hoofdkapitein herinnert zich nog het eerste politieoptreden in het dorp in1988. "Een jongeman had van de dorpswinkel gestolen." De politie was toevallig in het dorp op doorreis en werd toen ingeschakeld door de winkelier. Zijn handeling werd toen afgekeurd omdat de daad moest worden beslecht in een krutu. Toen was het ongewoon, nu pleit niet alleen kapitein Eduards maar ook bestuursopzichter Cordy Seedo van bestuursressort Debike voor een politiepost in het gebied.

Eduards: "De misdrijven in de diverse dorpen zijn het traditioneel gezag boven het hoofd gegroeid. Wij beslechten in een eenvoudige krutu diefstallen op de kostgrondjes, kleine familieruzies of wanneer een man de vrouw van een ander pikt." Het gaat vandaag de dag volgens hem om grote diefstallen en zelfs schietincidenten. "De kapiteins en basya's zijn niet in staat ze af te wikkelen", bekent hij.

Het dorp heeft een heel slechte reputatie vanwege drugs- en alcoholmisbruik en sinds enige tijd dus ook vanwege de talrijke roofovervallen. Een ieder zelfs de kapitein en de bestuursopzichter twijfelen niet eraan dat de dieven dorpelingen zijn.

Frits Dinge, districtscommissaris van het Boven-Suriname bevestigt de vele diefstallen in de dorpen. "Ik heb de politie van Atjoni gevraagd geüniformeerd en meer zichtbaar te zijn in de dorpen. Zij moet starten met voorlichting en meer dan voorheen bezig zijn met de dorpelingen. Slechte gewoonten nemen de overhand", zegt Dinge. "Het bemoeilijkt de politie evenwel om haar controle werkzaamheden in de rivierdorpen te doen omdat zij niet beschikt over een boot."

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie