• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Het Surinaamse volk wordt zonder het te weten massaal gehypnotiseerd?

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN- Het Surinaamse volk heeft het tot nu toe helemaal niet in de gaten dat er momenteel sprake is van massahypnose in het land.

De totale samenleving wordt dagelijks subtiel gebombardeerd met informatie die hen er echt in moet laten geloven dat het zoveel beter gaat met Suriname.

Er is volgens diverse propageerders vooruitgang in Suriname!

Door steeds dezelfde boodschap te herhalen en op alle mogelijke platforms te verspreiden, een vorm van psychologisch begoochelen, is de mens geneigd dat ook veel makkelijker aan te nemen.

Het is beslist geen nieuwe methode, want massahypnose wordt al héél lang misbruikt door verschillende politieke wereldleiders.

Vooral bij een laag opgeleid volk dat over het algemeen slecht geïnformeerd is en niet of nauwelijks doet aan eigen research, is het kinderspel om de grote massa te manipuleren en brainwashen.

Dat is in grote lijnen waar een goede vriend van mij die in België woont en psycholoog is met mij over discussieerde.

Maar is dat inderdaad zo? Worden wij met z’n allen gemanipuleerd?

Wat ik met honderd procent zekerheid voor mezelf kan concluderen is dat het in ieder geval helemaal niet beter gaat. Bij mij en velen niet.

Mijn koopkracht is niet toegenomen. Integendeel geef ik steeds meer geld uit in de supermarkt, bouwzaken en bij de benzinepompen.

Ook mijn stroom- en waterrekeningen zijn in vergelijking met pakweg twee jaar geleden veel hoger.

In mijn optiek is er op geen enkel vlak verbetering te merken. Ja, misschien in de leefwereld van onze politici, maar niet bij de gewone burgers.

De criminaliteit is alleen maar ernstiger en harder geworden, om maar niet te beginnen over de neergang van onze ziekenzorg, het onderwijs, de wegeninfrastructuur en normen en waarden.

En ermee pronken dat de wisselkoersen voor buitenlandse valuta stabiel zijn maakt op een persoon met gezond verstand totaal geen indruk.

Het is namelijk een fluitje van een cent om eerst de SRD met 300 procent te devalueren -de officiële koers van de USD ten opzichte van de SRD was in 2020 nog 1 op 7, momenteel 1 op 21- en daarna te pochen over de stabiliteit van de Surinaamse munt.

Het is ook niet zo gecompliceerd om voorafgaande aan het verhogen van de brandstofprijzen een bericht te lanceren dat er weer gedeeltelijk benzine en diesel gesubsidieerd zal worden en daarmee de klap voor de gemeenschap lichter wordt gemaakt door de regering.

Dat zijn bekende foefjes om de publieke opinie te beïnvloeden.

Als er inderdaad doelbewust een poging wordt ondernomen om de Surinaamse gemeenschap te hypnotiseren, dan ben ik in ieder geval niet ontvankelijk hiervoor.

Men mag honderd keer per dag via de media propageren dat het zoveel beter gaat met Suriname, ik trap daar helemaal niet in omdat ik het tegenovergestelde meemaak.

En ik weet zeker, u ook.

Nu de propagandamachine op hoge toeren draait lijkt het mij verstandig dat u alert blijft en zich goed afvraagt om hetgeen steeds gepropageerd wordt wel degelijk in overeenstemming is met de realiteit.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie