• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Het martelaarschap van Cubanen

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

“De geannuleerde Cubaanse chartervlucht Paramaribo – Managua (Nicaragua) en het bivakkeren van boze passagiers op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven heeft het wereldnieuws gehaald. Suriname werd in verband gebracht met mensensmokkel en op de wereldkaart gezet. Er is een onderzoek gaande om uit te maken of er onoorbaar tewerk is gegaan”, aldus verzamelde informatie.

Internationale veiligheid

“Cubanen en personen van andere nationaliteiten worden al enige tijd in het vizier gehouden. De affaire rond ongeregeldheden met betrekking tot de migratie van Haïtianen ligt nog vers in het geheugen en daarvoor de toestanden in South Drain te Nickerie. Frankrijk en Amerika hebben aandacht van de regering gevraagd voor deze materie en andere kwalijke zaken die daarmee gepaard gaan. De Covid-19 pandemie heeft ertoe geleid, dat reizen aan strenge voorwaarden gebonden is. De veiligheidsmaatregelen zijn daarom opgevoerd.”

Op zoek naar een beter leven

De toenemende migratie wordt internationaal in verband gebracht met mensensmokkel. De landverhuizers die met de chartervlucht van Suriname naar Nicaragua zouden vertrekken ontkennen, dat zij meewerken aan mensensmokkel. “Wij zijn op zoek naar een beter leven. Wij zijn de kommer en zorg uit Cuba ontvlucht en hebben geen zin om ook in Suriname te verpauperen. Wij verkeren in humanitaire nood. Wij zijn met een goede zaak bezig. Wij zijn martelaren.”

Fraude

“Suriname staat onbeperkte toegang toe aan Cubanen en Haïtianen. Dit heeft gemaakt dat Suriname een springplank is geworden voor migranten die naar de Verenigde Staten of andere landen willen verhuizen. De passagiers die hadden geboekt voor de chartervlucht naar Nicaragua hebben als eindbestemming Cuba opgegeven. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat naar alle waarschijnlijkheid deze informatie niet juist is. Als dat het geval is dan kan er sprake zijn van fraude.”

The American Dream

“Duizenden Cubanen in Suriname en uit andere Zuid-Amerikaanse landen zoeken aansluiting bij karavanen die naar de Amerikaanse grens trekken om asiel aan te vragen. Vermoed wordt dat de groep uit Suriname de Verenigde Staten als eindbestemming heeft en niet Cuba, zoals zij aangeven. De betrokkenen wringen zich in allerlei bochten om hun ‘American Dream’ te vervullen.”

Vechten tegen de bierkaai 

“Suriname heeft uitgestrekte onbewaakte grenzen. Er zijn meerdere wegen waarlangs vreemdelingen illegaal naar en van Suriname reizen. De migratie gaat over land, via de lucht en de zee. Veiligheidsdiensten houden een extra oog in het zeil op de Braziliaanse schoeners die bekendstaan als smokkelschepen. De migranten worden in kleine bootjes vervoerd naar de kust waar zij overstappen op de schoeners. Deze praktijk vindt niet alleen plaats via de Surinamerivier. Alle rivieren die op de Atlantische Oceaan uitkomen lenen zich daarvoor. Het is daarom vechten tegen de bierkaai.”

Times Mall

“Een paar jaar terug gingen Times Mall – Kirpalani en Fly Allways een samenwerkingsverband aan waarbij 30 importeurs van voornamelijk kleding en andere handelswaar uit China in het groot en in het klein verhandeld werden. Er werd een marketingcampagne opgezet die een groot succes werd. Suriname werd een hup. Duizenden Cubanen maakten gebruik van de mogelijkheid om hier hun voordeel te halen. Alles was rozengeur en maneschijn tot het Coronavirus alles ondersteboven gooide.”

Blijvers

“Naast micro-ondernemers kwamen er migranten mee met de commerçanten vloedgolf. Suriname werd als doorgangshuis richting de Verenigde Staten gezien. De Cubanen zijn altijd met open armen ontvangen in Suriname. Harde werkers als ze zijn, vonden ze goed betaald werk. Tegenwoordig zijn zij in alle districten, tot ver in het binnenland, te vinden.”

Suriname is tolerant

“De Surinaamse regering heeft humanitaire hulp verleend aan de Cubaanse migranten en technische bijstand aangevraagd bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN, het Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin. Vluchten vanuit Cuba en Haïti zijn opgeschort om te voorkomen dat de crisis escaleert.”

De schuld van de Verenigde Staten

“De ambassade van Cuba die alleen wil helpen als de mensen terug naar Cuba willen, wordt angstvallig vermeden door de landverhuizers. Een officiële verklaring van de Cubaanse regering, afgegeven door haar ambassades in Suriname en Guyana, gaf de Verenigde Staten de schuld van de migratiecrisis. Washington veroorzaakte de migratiegolf. Havana zei dat het klaar is om alle Cubaanse burgers te ontvangen die vrijwillig naar het eiland willen terugkeren. Deelnemers van migratie karavaan eisen van president Biden, dat hij de asielzoekers toelaat.”

Suriname wordt nagetrapt

Het wordt door velen als ondankbaar beschouwd, dat de Cubanen Suriname natrappen: “Ik kwam drie jaar geleden naar dit land met mijn twee kinderen en mijn man. Ik kwam uit Cuba om aan de ellende te ontsnappen, maar we zitten hier in dezelfde situatie. Zonder werk en zonder hulp, wonen in een buurt met drugs en geweld”, vertelde Janet Figueroa, een van de leden van een karavaan in Suriname, aan el Nuevo Herald, een krant in Miaami, Amerika.

 HD

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie